Čini vam se da je vaše dijete pomalo lijeno i željeli biste ga ‘pokrenuti’? Kako potaknuti dijete na aktivnost?

Djeca se razlikuju po temperamentu. Aktivno dijete će samo po sebi biti pokretljivo i time djelovati kao naprednije, a mirnije i introvertirano dijete može djelovati pasivno iako njegov razvoj također teče pravilnim tijekom. Valja znati da se i jednom i drugom djetetu treba pristupiti prema njegovim potrebama. Mirnije će dijete osjećati veću sigurnost u ponavljanju istog te oprezno i suzdržano pristupati svemu novom. To ne znači da nije napredno ili da je lijeno. Dok će aktivno dijete tražiti promjene i puno podražaja, pasivnom će roditelji morati postupno nuditi sadržaje i tako ga poticati.Majke vole uspoređivati razvoj svog djeteta s njegovim vršnjacima. Majka pasivnijeg mališana, posebice ako je i sama aktivna, sigurno će pokušati animirati dijete i probuditi ga iz njegove “uspavanosti”. To svakako nije loše za dijete, no valja pripaziti da ne pretjerate jer smireno dijete na pritisak neće dobro odgovoriti. Potrebno je ponuditi mu poticaj, ali pritom mu ne treba davati sva rješenja ili ga požurivati. Kakav poticaj ponuditi, to ovisi o djetetovoj dobi, odnosno stupnju njegove motoričke razvijenosti. Što napraviti ako dijete u određenoj dobi ne postiže očekivani napredak?Kako poticati dijete?... sa 3 mjeseca ne drži samostalno glavicu?


Potrebno ga je češće stavljati u položaj na trbuh te pred njega staviti zanimljive predmete ili ga nositi prema njemu interesantnim predmetima koje ono želi promotriti i proučiti.... sa 4 mjeseca ne drži predmete, ne premješta ih iz ruke u ruku...?


Moguće je da mu nedostaje interesantnih predmeta ili ti koje ima nisu pogodni da ih uhvati jer su, primjerice, preteški. Djeca u toj dobi hvataju se za svoja stopala i trude se staviti ih u usta. Možete mu pomoći u tom naumu pomažući mu svojim rukama. To će se djetetu silno svidjeti.... sa 5 mjeseci ne uspijeva se preokrenuti s leđa na trbuh i obratno?


Time dijete uči o granicama svojega tijela i o prostoru koji ga okružuje, jača tijelo i priprema ga za sjedenje. Tu su također važni stimulansi. Potičite ga da se prvo pokuša okrenuti na bok tako da mu postavite zanimljivu igračku postrance. Ako u tome ne uspije, pokušajte s ljuljanjem i uz pomoć zvuka ili ritma glazbe.


Možete mu pomoći i da zapamti pokrete važne za preokretanje, primjerice, s leđa na trbuh. U položaju na leđima svinite mu koljena prema prsima i pomozite da se prevali na bok svojim snagama.... sa 6 mjeseci mnogi mališani u ovom razdoblju pokušavaju sjesti.


Možete mu pomoći u pokušajima, ali ga nemojte sami posjedati. Za sada smije sjediti samo u polusjedećem položaju, naslonjeno vama na prsa, odnosno onako kako se samo postavlja. Nemojte ga vući za ručice u uspravni sjed jer od toga nema koristi i mišići kralježnice nisu dovoljno jaki da mogu održavati dijete u tom položaju. Radije ga potičite na sve vrste preokreta koje samo pokušava napraviti.
... sa 7 mjeseci sada dijete već pokušava svoje tijelo pomaknuti i u drugim smjerovima, a ne vrtjeti se samo oko svoje osi. Neka se djeca pokušavaju osoviti na sve četiri i puzati, druga sjede na guzi i odguruju se nogicama, a neka čak pužu unazad.


Puzanje svakako treba poticati igračkama i stil ne treba pokušavati ispravljati makar bio čudan. U tom slučaju ne treba stvarati atmosferu kao da dijete nešto krivo radi.
Doduše, neobičan stil puzanja, primjerice unazad, katkad upućuje na probleme u rastu pa se posavjetujte s pedijatrom. Želite li stimulirati dijete, napravite mu tunele ili prepreke koje će ga natjerati da se snađe.... sa 8 mjeseci neka djeca ove dobi već se uzdižu uz namještaj ili čvrsti oslonac, a druga suvereno pužu jer na taj način dospijevaju kamo god požele u stanu.


Potičite dijete u jednom i drugom slučaju i nemojte se zabrinjavati ako se još ne pokušava dizati na noge. Ako u ovoj dobi dijete nije oduševljeno jer se mora samostalno kretati i vriskom kao da želi upravljati vama, to može biti pitanje njegova karaktera i objektivna fizička spriječenost. Mnogoj djece te dobi potrebna je neka vrsta fizikalne terapije ili masaže kako bi se stimulirao daljnji motorički razvoj. Roditelji moraju imati strpljenja i omogućavati djetetu da puže koliko želi.... sa 9 mjeseci puno djece ove dobi pokušava se uzdići na noge.


Ne treba dijete na silu podizati ako ono samo ne traži uzdizanje, ali ako je očito da želi, naravno, pomozite mu. Ako vaš mališan puže normalno i sa zadovoljstvom te ne želi ustajati, to je posve u redu! Glavno je da ima slobodu kretanja i interesantne poticaje, igračke i predmete koje treba dosegnuti, dohvatiti, premjestiti, prenijeti...... oko 1. godine gotovo sva djeca uče ustajati i rade svoje prve korake bilo samostalno bilo uz pridržavanje za oslonac.


Sada valja biti samo strpljiv i ne požurivati dijete. Važno je da se njegovo tijelo i živčani sustav postupno privikavaju na uspravan hod, jednu od najsloženijih vještina koju čovjek u svojem razvoju mora svladati.