Prema podacima nove studije objavljene na medicinskom portalu JAMA Network mlađa djeca susrela su se s manje izazova nego što se u početku mislilo. Istraživači u Kanadi koristili su podatke djece u dobi od dvije do četiri godine, prikupljene između veljače 2018. (prije pandemije) i lipnja 2022. Prema analizi djeca predškolske dobi izložena pandemiji covida-19 pokazala su poboljšan vokabular i vještine vizualnog pamćenja, a u njihovim društvenim i emocionalnim vještinama nije bilo značajne razlike u odnosu na djecu iste dobi u pretpandemijskom razdoblju. Dvogodišnjaci izloženi pandemiji pokazali su bolje vještine rješavanja problema i razvijenije fine motoričke vještine, ali su pokazali niže osobne i društvene vještine. "Izgleda da pandemija nije imala dubok negativan utjecaj na sva područja razvoja ili na svu djecu", rekao je psiholog Mark Wade za Yahoo Life.

Što se tiče utjecaja na učenike, većina kasni oko godinu dana u akademskom pogledu. "Djeca ne mogu i nisu uspješno učila preko virtualnih platformi. Prelazak na online nastavu bio je posebno izazovan za mlađu djecu, u dobi od 5 do 8 godina, koja su se suočavala ne samo s akademskim preprekama već i sa zastojima u razvoju društvenih vještina", izjavila je Aalyon Young iz Learning Laba.

online nastava
Djeca ne mogu i nisu uspješno učila preko virtualnih platformi

Izvor: Index.hr