Carski rez je kirurški zahvat koji se kako bi se trudnica porodila kroz rez napravljen na trbuhu. Oporavak od carskog reza je duži i teži od vaginalnog poroda pa se mnoge žene radije porođaju prirodnim putem nego kirurškim zahvatom. Važno je shvatiti da postoji razlika između neplaniranog i hitnog carskog reza. Iako se neplanirani carski rez još uvijek smatra hitnim, ne naziva se hitnim, osim ako su beba i majka u nevolji i ako su im životi u opasnosti.

Evo 10 situacija kad se liječnici odlučuju za carski rez.

10. Dob majke

Što je majka starija, veća je vjerojatnost da će trebati carski rez. Jedna je studija pokazala da, iako je carski rez potreban kod manje od 3% žena mlađih od 20 godina, taj rizik raste na 9,1% kada je dob majke 40 ili više godina.

U slučaju gerijatrijske trudnoće, u većini slučajeva će liječnik naprijed planirati carski rez. Čak i ako to nije slučaj, majka će najvjerojatnije zahtijevati hitni carski rez jer starije trudnoće nose više rizika.

9. Prolaps pupkovine

To se događa kada pupkovina ispadne iz rodnice prije nego što se dijete rodi pa beba ne prima dovoljno kisika. U takvim slučajevima obično se preporučuje hitni carski rez kako bi se beba što prije izvadila.

8. Abrupcija placente

To se događa kada se posteljica odvoji od unutarnje stijenke maternice. Ova komplikacija može biti fatalna i za majku i za bebu. Abrupcija posteljice može prekinuti opskrbu bebe kisikom i hranjivim tvarima, a pritom uzrokovati teško krvarenje u majke, zbog čega ova komplikacija obično završava hitnim carskim rezom.

7. Mentalno zdravlje

Bilo je nekih istraživanja koja povezuju potrebu za carskim rezom s mentalnim zdravljem majke. Jedno istraživanje objavljeno prošle godine pokazalo je da će žene s anksioznošću i depresijom vjerojatnije zahtijevati carski rez. Ali veza nije u potpunosti dokazana.

Teoretizira se da liječnici mogu odabrati carski rez kako bi ublažili brige tjeskobnog pacijenta. Majčin stres može utjecati na razvoj placente, što pak može dovesti do fetalnog stresa tijekom poroda, što zahtijeva hitan carski rez.

6. Strah od porođaja - Tokofobija

Tokofobija je riječ kojom se imenuje patološki strah od trudnoće i porođaja. Ako patite od ove fobije, vjerojatnije je da ćete trebati carski rez. Studija objavljena 2019. pokazala je da je jedini statistički značajan prediktor hitnog carskog reza strah od porođaja. Što je strah veći, veći je i rizik.

5. Prekomjerna tjelesna težina

Istraživanje je utvrdilo da će prekomjerna tjelesna težina povećati vjerojatnost potrebe za carskim rezom, bilo tijekom hitnog slučaja ili ne. Jedna studija koja je istraživala razloge hitnog carskog reza primijetila je da je vjerojatnije da će vaginalni porođaji biti neuspješni u slučajevima kada je majka pretila.

4. Krvarenje majke

Krvarenjem majke se smatra kada žena doživi obilno krvarenje tijekom poroda. Ono može biti uzrokovano raznim čimbenicima uključujući infekciju, preeklampsiju, abrupciju posteljice ili produljeni porod. U takvim situacijama važno je bebu izvaditi što je prije moguće kako bi se liječnik mogao usredotočiti na zaustavljanje krvarenja.

3. Velika beba

Konačno, ako je beba neuobičajeno velika, to može otežati vaginalni porod. Jedno istraživanje pokazalo je da će bebe s velikom porođajnom težinom i velikim obimom glave vjerojatno zahtijevati hitni carski rez tijekom poroda.

2. Ruptura maternice

Ovo je ozbiljna dijagnoza koja se može dogoditi tijekom vaginalnog poroda. Može uzrokovati ozbiljno krvarenje majke i ugušiti bebu. Češći je kod žena koje su imale carski rez tijekom prošle trudnoće. Kako bi spriječili gušenje, liječnici moraju hitno izvući bebu i stoga obaviti hitni carski rez.

1. Položaj bebe na zadak

Ako je beba u okrenuta na zadak, to može otežati ili onemogućiti vaginalni porod. U takvim slučajevima često je lakše i sigurnije izvesti hitni carski rez.