U Danskoj je dječak u dobi od 9 godina obrađen na Odjelu hitne pomoći sa simptomima mučnine, vrtoglavice i drhtavice nakon oralne upotrebe samo jedne nikotinske vrećice. Dječaku je dijagnosticirana akutna nikotinska intoksikacija te je hospitaliziran na Odjelu pedijatrije. 

I mladi u Hrvatskoj sve više konzumiraju nikotinske vrećice koje služe kao zamjena za konvencionalne proizvode na bazi duhana i mogu uzrokovati slične zdravstvene rizike pa čak i veće s obzirom na možebitnu visoku količinu nikotina. Kutija od 20 cigareta odgovara 20 mg nikotina, a nikotinska vrećica ima deklarirano 20 mg nikotina po vrećici. Također, donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, radi se i o različitim vrstama nikotina jer je u cigaretama biljni (iz duhana) a u vrećicama sintetski nikotin, čija je apsorpcija i vezanje na receptore drugačiji.

pušenje u trudnoći
Shutterstock Jedna vrećica sadrži istu količinu nikotina kao jedna kutija cigareta

Ovisno o primijenjenoj dozi nikotina, izloženost nikotinu može izazvati brojne različite nepovoljne reakcije u organizmu. Mogu uzrokovati povećanje krvnog tlaka i otkucaja srca, blagi simptomi intoksikacije uključuju mučninu i povraćanje, uz povećanu izloženost simptomima kao što je proljev, slinjenje i usporavanje otkucaja srca.Teška trovanja mogu biti karakterizirana napadajima i respiratornom depresijom. Znanstveni dokazi također pokazuju da izloženost nikotinu tijekom adolescencije može rezultirati štetnim i dugotrajnim učincima na razvoj mozga.

Iako nikotinske vrećice sadrže manje štetnih kemikalija od duhana koji se može pušiti, one i dalje mogu sadržavati nitrozamine povezane s rakom i nose rizike od nuspojava, uključujući mučninu, štucanje i iritaciju usta.