Promatrat ćete svoje dijete kako raste i sigurno na njemu tražiti sličnost s jednim od roditelja. Zavirit ćemo malo u genetiku i vidjeti koje je osobine vaše dijete naslijedio od oca, da bi tata s ponosom mogao reći da je dijete 'pljunuti otac'.

Ljudsko tijelo ima 46 kromosoma koji čine 23 para. Vaša beba također ima 46 kromosoma u svakoj stanici, 23 od oca i 23 od majke.
Posljednji, 23. par, određuje spol bebe, a može biti XX ili XY. Neki se geni nalaze na X kromosomu, a neki na Y kromosomu.

Nasljeđuju li djeca jednake osobine od oca i majke?

Uvriježeno je mišljenje da djeca nasljeđuju 50% osobina od majke, a 50 % od oca, pri čemu svaki roditelj svom djetetu daje jednaku količinu fizičkih i genetskih osobina. No to baš nije tako. Istraživanja pokazuju da je tata u prednosti kad je u pitanju nasljeđivanje njegovih osobina. Čak je 60% veća vjerojatnost da ćete naslijediti 'aktivne' osobine od oca jer su muški geni oni koji dominiraju.

mama i tata s bebom
Shutterstock 

3 osobine koje će beba vjerojatno naslijediti od oca

1. Visina

Fizički izgled djeca većinom nasljeđuju od očeva. Postoji najmanje 700 genetskih varijacija koje su odgovorne za određivanje visine. Iako ova osobina dolazi iz maminih i tatinih gena, postoje dokazi koji pokazuju da tatini geni igraju veću ulogu u nasljeđivanju visine.

2. Spol

Ako tata ikad bude razočaran što nema dječaka ili djevojčicu, on sam je tome kumovao! Muškarci su odgovorni za određivanje biološkog spola djeteta. Naime, muškarci daju Y kromosom za dječake i X kromosom za djevojčice. Prema istraživanjima, muški X i ženski X spoje se u djevojčicu, a muški Y u kombinaciji sa ženskim X postane dječak. No ako spermiji nemaju jednake X-ove i Y-ove ili ako su u igri drugi genetski čimbenici, utječe na određivanje spola.

Istraživanja su također pokazala da ako u očevoj obitelji prevladavaju muška djeca, veća je vjerojatnost da će i on dobiti dječake

3. Mentalno zdravlje

Ako muškarac postane otac u kasnijoj životnoj dobi, njegova sperma je sklonija prenositi mutirane gene koji mogu prouzročiti probleme s mentalnim zdravljem njegovih potomaka. No riječ je o postotku od 10-20% slučajeva u koje je uključen i niz drugih čimbenika koji utječu na mentalno zdravlje.

Postoje mnoge osobine koje bebe nasljeđuju od svojih očeva, kao i mnoge osobine za koje mogu naslijediti od svojih majki. No postoje i mnoge karakterne osobine koje će razvijati tijekom života, a uvjetovane su odgojem i okolnostima u kojima odrastaju.