Poznato nam je da djeca najviše nauče kroz igru i uz put, posebno brzo pamte i ozbiljno prihvaćaju ideje ako aktivno sudjeluju u tom procesu. Kroz igru recikliranja ne samo da ćete im predati štafetnu palicu za očuvanje prirode, već će to postati stil njihovog života. Iznenadit će vas koliko djeca ove stvari shvaćaju ozbiljno.

Za početak im objasnite nekoliko činjenica o recikliranju koje će im biti jako zanimljive.
Svaki čovjek godišnje proizvede 400 kg otpada.

Ako taj otpad odvojimo u određene spremnike, ne samo da prestajemo zagađivati prirodu, već štedimo novac i energiju. Tako djeca uče brinuti o svom okruženju.

Ako želite da djeca sudjeluju u razdvajanju otpada, krenite ih učiti. Dobro je da uzmete 4 kante, različitih boja pa svaku vrstu otpada reciklirajte u za to predviđenu kantu.

U plavu kantu odlažite papir.

DA – novine, časopisi, prospekti, pisaći i kompjuterski papir, čista kartonska ambalaža, bilježnice, papirnate vrećice, mape, pisma, kartonski fascikli, knjige, kartonske kutije

NE – fotografije i foto papir, indigo papir, gumirane etikete, ugljeni papir, zauljeni i prljavi papir, kartone od mlijeka i jogurta

U sivu kantu odlažite staklo.

DA – staklena ambalaža: dakle boce i staklenke

NE – prozorsko staklo, žarulje i fluorescentne svjetiljke, laboratorijsko staklo, automobilsko staklo, armirano staklo, kristalno i optičko staklo, porculanski i keramički predmeti, staklena vuna

U žutu kantu odlažite plastični otpad.

DA – polietilenske vrećice, folije, filmovi, mjehurasta ambalaža, boce od jestivog ulja, destiliranje vode i sl., boce od sredstva za čišćenje i pranje kozmetike, limenke od pića, konzerve od hrane, čaše i posude od jogurta, tetrapak, plastični tanjuri i plastični pribor za jelo

NE – veliki plastični predmeti (ležaljke, stolovi), cd, dvd i ploče, boce i limenke pod tlakom (npr. propan/ butan boce), veliki stiropor, plastična ambalaža i limenke s ostatcima od kemikalija, boja, lakova i motornih ulja, boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, boce od dezodoransa, stare četkice za zube

U zelenu kantu odlažite biootpad.

DA – kuhinjski otpad, ljuske jaja, vrtni ili zeleni otpad, talog od kave, vrećice od čaja granje, piljevina, otpalo lišće, uvelo cvijeće, kora drveta, kosa, papirnate maramice

NE – riba, kosti, ostatci termički obrađene hrane, obojeni i lakirani drveni otpad, pepeo od cigarete, meso, odjeća, mliječni proizvodi, ulja i masti, ambalaža

Zanimljivosti o recikliranju

Za samo nekoliko bilježnica potrebno je posjeći 1 stablo kojemu je trebalo 30 godina da naraste. Ako papir koji vam ne treba s djetetom odlažete u plavi spremnik, usput mu možete pričati o tome da se taj papir može koristiti 7 puta i da se pri recikliranju koristi 50% (dva puta) manje energije.

Brojite plastične boce i skupljajte ih te otkrijte djeci da se od samo 15 boca može napraviti nova jakna ili od 18 boca nogometni dres.

Jedna staklena boca koju ne odložimo u zeleni spremnik, zagađivat će okoliš 1000 godina.