Djeca imaju značajan utjecaj na živote svojih roditelja.

A oni koji imaju dvoje djecemogu se smatrati pravim sretnicima. Naime, jedno je znanstveno istraživanje otkrilo kako roditelji s dvoje mališana žive duže od ostalih.

Analizirajući muškarce i žene te njihovu djecu, istraživači su došli do zaključka da je stres starijih roditelja s dvoje djece niži, što će vjerojatno dovesti do duljeg života.

Dugovječnost leži u podršci njihovih sinova i kćeri. Također, pokazalo se da majke dvoje djece žive dulje nego žene koje nemaju djecu ili imaju samo jednog sina ili kćer. Isto je i sa muškarcima.

Vrlo je važno napomenuti i kako se isti rezultat primjenjuje i na roditelje koji nemaju biološku, već i usvojenu djecu. Žene koje su usvojile dvoje djece imale su još duži životni vijek u usporedbi s biološkim majkama, što je još zanimljiviji podatak.

Prema istom istraživanju, čini se usvajanje djeteta dodaje tri godine očekivanom životnom vijeku majke. Usvajanje dvoje ili troje djece dodalo im je dodatnih 5 godina života.

Također, utjecaj usvajanja djece iz različitih kulturnih sredina ima utjecaj na život roditelja.

Roditelji koji su transnacionalno usvojili djecu imali su znatno duži životni vijek u usporedbi s onima koji su djecu usvajali u istoj državi, u državi i izvan nje i biološkim roditeljima.