Začeće je u zdravih žena moguće svega nekoliko dana tijekom menstrualnog ciklusa, a samo su dva najplodnija dana. Ti se dani računaju ovisno o trajanju ciklusa, ali upamtite da i on varira te se mijenja s godinama.

KOJE RAZDOBLJE SE RAČUNA KAO PLODNO?

Plodnim se razdobljem obično smatraju četiri dana prije ovulacije i tri dana nakon ovulacije, iako su najplodniji dani sam dan ovulacije te dan prije i dan poslije. Većina je trudnoća rezultat snošaja koji se dogodio tri dana prije, na dan ili dan nakon ovulacije.

Spermij u tijelu može preživjeti 3-5 dana, a jajašce do 24 sata, stoga plodni dani traju i do sedam dana. Ako računate od prvog dana menstruacije, pod pretpostavkom da imate uredan ciklus koji traje 28 dana, plodni su vam dani 11., 12.,13.,14.,15.,16. i 17. dan. S tim da su 13., 14. i 15. najplodniji.

shutterstock_2091861973.jpg
Shutterstock Plodnim se razdobljem obično smatraju četiri dana prije i tri dana nakon ovulacije


KAKO SE TOČNO RAČUNAJU PLODNI DANI?

Ako žena ima uredne menstrualne cikluse (razmak od 1. dana menstruacije do 1. dana iduće), s trajanjem od 26 do 34 dana, tada plodne dane možemo izračunati na sljedeći način: od najkraćeg zabilježenog ciklusa odbija se 18 da bi se dobio prvi plodni dan ciklusa. Od najduljeg opaženog ciklusa odbija se 11 da se dobije posljednji plodni dan ciklusa.

  • U pravilnom 28-dnevnom ciklusu plodni su dani od 10. do 17. Do izračuna smo došli ovako: 28 – 18 = 10. dan (početak plodnih dana). Zatim 28 - 11 = 17. dan (završetak plodnih dana)
  • Drugi primjer: žena ima cikluse od 28 do 32 dana. Dakle: 28 – 18 = 10, 32 – 11 = 21, pa plodni dani teoretski padaju od 10. do 21. dana ciklusa