Stres ne možemo izbjeći, ali način na koji se odnosimo prema njemu čini veliku razliku, ne samo za nas već i za našu djecu. Ranija su istraživanja potvrdila kako razina stresa kod majke negativno utječe na razvoj djetetova mozga, a novija studija objavljena u Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics objašnjava kako način majčinog nošenja sa stresnim situacijama može zaštititi ili ugroziti dijete.

Majčin stres utječe na kognitivni razvoj djeteta

Istraživači su intervjuirali 33 mame jednogodišnjaka o njihovom načinu razmišljanja i razinama stresa. Moždane aktivnosti beba mjerili su EEG uređajem. Otkrili su da veliki stres kod majki može smanjiti učestalost, kvalitetu uzorka i snagu visokofrekventnih gama i beta valova u bebinim mozgovima koji su povezani s većom kognitivnom sposobnošću u kasnijem djetinjstvu, ali samo ako je majka imala fiksan način razmišljanja i vjerovanje da se stvari ne mogu promijeniti.

Majke s fiksnim načinom razmišljanja vjeruju kako će, bez obzira na to što radile i koliko se trudile, sposobnosti njihove djece ostati iste.

Djeca čije majke imaju prilagodljivi način razmišljanja, takozvani growth mindset, nisu pokazale moždane promjene. U skladu s time, istraživači su zaključili da su ta djeca zaštićenija od većih razina stresa i njegovog štetnog utjecaja na razvoj mozga.

mama priča s djetetom
Shutterstock 

Otpornost na stres se može razvijati

Ne samo da majčin način razmišljanja u stresnim situacijama pozitivno utječe na dijete, već utječe i na nju. Jedno je istraživanje proučavalo vezu između načina razmišljanja i mentalnog zdravlja i utvrđeno je da je promjenjivi mentalni sklop povezan s rjeđom pojavom anksioznosti i depresije.

Budući da je bebin mozak u razvoju osjetljiv na stres, istraživači smatraju da nikada nije prerano da majke krenu razvijati svoju otpornost na stres kako bi smanjile negativne utjecaje na djecu.

Nošenje sa stresom može se vježbati, najčešće uz pomoć stručnjaka, psihologa ili psihoterapeuta, pomoću različitih tehnika za opuštanje i svjesno mijenjanje reakcija na stres.