Počela je 2023. godina pa dobro je osvrniti se na prethodnu godinu, posebno kad je u pitanju omiljena tema budućih roditeljaimena beba.

Roditelji u Hrvastkoj većinom su birali kratka i zvučna imena s jakim značenjem pa je u konkurenciji imena za djevojčice ime Mia bilo najčešći odabir, a u konkurenciji imena za dječake bilo je to ime Luka.

Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, u prva tri mjeseca rođeno je 126 djevojčica po imenu Mia i 179 dječaka koji se zovu Luka, u razdoblju od 1. srpnja do 30. rujna 206 dječaka je dobilo ime Luka, a 117 djevojčica je dobilo ime Mia.

Podsjetimo se da je ime Luka latinskog porijekla, izvedeno je od riječi lucius, što znači 'svjetlost, svjetiljka', no ovim se imenom često označavao i stanovnik Lucanije, oblasti u Italiji.

mama i beba
Shutterstock 

Obitelji kršćanske tradicije rado će se odlučiti za ovo ime jer je ono poveznica s jednim od pisaca Evanđelja, Lukom. Posljednjih je godina i sve češća varijanta ovoga imena Lukas.

Mia ima nekoliko tumačenja, prema jednome dolazi od imena Marija ili Marijana, ime znači 'čista i duboka ljubav'. Međutim, postoji i pretpostavka da dolazi iz egipatskoga mry što znači - ljubljena, u smislu 'ona koja je voljena'. Ako potražimo porijeklo u romanskim jezicima, mia znači 'moja', a na grčkome mea znači 'moja', 'samo jedna'.

Nakon imena Mia, 10 najpopularnijih ženskih imena bilo je: Nika, Lucija, Mila, Marta, Rita, Eva, Ema, Ana, Elena i Sara.

Luku slijedi 10 najčešće biranih muških imena, a to su: Jakov, David, Petar, Ivan, Roko, Matej, Mihael, Fran, Teo i Niko.