Prema istraživanju provedenom u Sveučilištu Aarhus u Danskoj, djeca koju su rodile majke od 35 godina i više, imaju razne benefite. Dokazano je kako su starije majke blaže u discipliniranju djece u dobi od 7 do 11 godina, a njihova djeca pokazuju manje poremećaja u ponašanju te socijalnih i emocionalnih teškoća, piše Reader's Digest.

Imaju pozitivniji stav prema roditeljstvu

Istraživanje je pokazalo da starije majke imaju stabilnije partnerske odnose, veći stupanj edukacije i financijske slobode. Vjeruju da je njihova dob i zrelost razlog za manje stresa u trudnoći i veći pozitivan stav prema roditeljstvu i djeci općenito.

Jedan od istraživača, profesor Dion Sommer tvrdi kako ljudi s godinama postaju mentalno fleksibilniji i tolerantniji prema drugima te da bolje poznaju vlastite emocije. Njihov blaži stav prema discipliniranju može pridonijeti pozitivnom psihosocijalnom okruženju koje utječe na odgoj.

mama s bebom
Shutterstock 

Zdravstveni rizik nije zanemariv

Veća socioekonomska stabilnost te viši stupanj edukacije starijih majki, djeci pomaže u izbjegavanju bihevioralnih, socijalnih i emocionalnih problema.

Ono što je svakako rizik jest zdravstveno stanje majke i niz mogućih komplikacija koje se javljaju kod starijih trudnica, a utječu i na majku i na dijete.