Osim šokantne činjenice da jedno od petero djece doživi neki oblik seksualnog nasilja, dr. sc. Maja Mamula i Kristina Mihaljević iz Ženske sobe na današnjem su predstavljanju Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad djecom iznijele još nekoliko uznemirujućih spoznaja:

  • elektroničko seksualno nasilje je u porastu
  • svako drugo dijete doživjelo je neki oblik elektroničkog seksualnog nasilja
  • većina djece (93 posto) poznaje počinitelja seksualnog nasilja
  • djeca ne znaju dovoljno o temi seksualnog nasilja
  • većina djece nije nikad razgovarala ni s kim o temi seksualnog nasilja
  • mali broj učenika ili učenica bi se za podršku obratio profesorima i stručnim suradnicima, a još manji institucijama
  • ne znaju što učiniti u slučaju seksualnog nasilja
shutterstock_1630449934.jpg
Shutterstock Većina djece poznaje počinitelja seksualnog nasilja

Veliki broj javnih politika, dokumenata, strategija i protokola u Hrvatskoj ističe i naglašava važnost programa prevencije seksualnog nasilja, međutim ne postoji program prevencije za osnovne škole. Radi nepostojanja sustavne prevencije od najranije dobi, djeca ne prepoznaju seksualno nasilje, imaju brojne predrasude te ne znaju što napraviti i kome se obratiti u slučaju da oni sami ili njihovi prijatelji/ce doživljavaju seksualno nasilje, stoga je prvi korak u njihovoj zaštiti svakako edukacija o temi seksualnog nasilja.


Stoga je s ciljem osvještavanja javnosti o rasprostranjenosti seksualnog nasilja i nužnosti uvođenja programa prevencije u više razrede osnovnih škola pokrenuta ova kampanja na čijem su predstavljanju sudjelovale i mr. Sc. Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu, dr. Sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, Alma Rovis Brandić, viša savjetnica za stručne suradnike defektologe u Agenciji za odgoj i obrazovanje, mr. Sc. Nataša Bijelić iz CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje te Marina Bujas, pedagog u Osnovnoj školi Okučani.

341920223_1402787513807646_2620297670571534136_n.jpg
Promo Oglas Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad djecom

To je ujedno jedna od 34 osnovne škole u kojima je implementiran cjelogodišnji europski projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 –Junior)" započet u veljači 2022. godine. Kroz 388 radionica prošlo je 3.029 učenika i učenica s područja cijele Hrvatske, a održano je i 48 predavanja na kojima je sudjelovalo 1.476 roditelja. Implementaciju programa odobrili su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje. Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

SNEP 2 zapravo je nastavak programa SNEP 1 pokrenutog u srednjim školama, a obuhvatio je učenike 5., 6., 7 i 8. razreda. Njegova evaluacija je pokazala:

  • povećanje znanja učenika o seksualnom nasilju
  • povećanje empatije prema osobama koje su preživjele seksualno nasilje
  • smanjenje predrasuda o seksualnom nasilju