Nema formule koja jamči uspjeh kada djetetu koje je upravo rođeno ili možda tek treba doći na svijet biramo ime. Ono će ga odrediti za cijeli život. Roditelji polaze od onoga što se njima sviđa, no svi žele da se ime svidi i njihovu djetetu te da jednog dana ne dođe na ideju da ga promijeni. Nekim ljudima u djetetovoj okolini njegovo će ime poslije postati sinonim za kvalitete koje ga krase ili mane kojima se baš ne ponosi.

Kad se sve sagleda, dati djetetu ime vrlo je ozbiljan i odgovoran zadatak, a sudeći prema podacima iz matičnih ureda u Hrvatskoj, roditelji se kod nas uglavnom drže provjerenih, uobičajenih i kratkih imena. Ta danas vrlo popularna imena za desetak godina možda više neće biti toliko draga roditeljima, jer i u odabiru imena za djecu postoje trendovi. Primjerice, u Splitu 1973. godine u matične knjige nije upisan nijedan Luka, dok je posljednje dvije godine to ime najpopularnije na tom području. Isti je slučaj i s Petrom.

shutterstock_1059280970.jpg
Shutterstock Dati djetetu ime vrlo je ozbiljan i odgovoran zadatak

IMENA KOJA IZUMIRU

Dok su neka imena doživjela procvat, neka kao da nestaju. Imena koja danas roditelji vrlo rijetko daju ženskoj djeci jesu Vesna, Jadranka, Branka, Marina, Snježana, Mirjana. Ta su imena 50-ih i 60-ih godina bilo vrlo česta. Prije toga najčešća ženska imena bila su Nada, Marica, Barica, Đurđica, Katica, a sad su gotovo nestala. Kad je riječ o muškim imenima, danas su rijetka imena Branko, Mladen, Stjepan, Željko, Damir, Davor, Zlatko, koja su nekad bila najčešća.

shutterstock_514726276.jpg
Shutterstock Dok su neka imena doživjela procvat, neka kao da nestaju

OSTALA NEKAD POPULARNA IMENA KOJIH DANAS GOTOVO NEMA:

Nenad

Boris

Gordana

Željka

Biserka

Jasna

Višnja

Goran

Denis

Robert

Saša

Sandra

Nataša

Katica

Štefica

Đurđica

Dragica