Ako je vaša beba pri rođenju bila dugačka, sigurno ćete čuti komentare o tome kako će izrasti u visoku osobu. No stručnjaci se slažu da porođajna dužina ne uvjetuje djetetov rast.

Dugačke bebe mogu izrasti u visoke ljude, ali ipak geni imaju presudnu ulogu. Ako su roditelji visoki, onda će i beba vjerojatno biti visoka, čak i ako nije bila previše dugačka po rođenju.

mjerenje djeteta
Shutterstock 

Iako roditeljski geni igraju važnu ulogu u određivanju visine, ponekad se događa da je kod neke djece dominatni gen nekog pretka koji je bio nižega ili višega rasta. Stoga, sve do nakon puberteta doista nitko ne može tvrditi koja je definitivna visina do koje će izrasti dijete. Neka djeca odrastu u niže odrasle od svojih roditelja, dok druga prestignu roditelje i budu viši od njih.

Težina, visina i obujam glave vaše bebe pedijatar će provjeravati na svakoj kontroli. Zabilježit će mjere i pomoću grafikona rasta pratiti njezin napredak. Ovo će pomoći liječnicima da provjere ima li rast bebe pravilnu krivulju.

Stoga, visina do druge djetetove godine nije nikakav pokazatelj visine u odrasloj dobi, dok nakon druge godine izmjerene vrijednosti mogu dati neku bolju sliku o budućem rastu. Iako, ne zaboravite da je pubertet najvažnija razvojna točka kad je rast u pitanju i da tada može doći do velikih promjena i u rastu i u težini djeteta.