Kao i sa svime u razvoju, djeca uče govoriti različitim tempom. Dok većina mališana obično već može reći nekoliko riječi s godinu dana, nekima treba nešto više vremena kada je riječ o jeziku i komunikacijskim vještinama.

Normalno je da se roditelji pitaju trebaju li se zabrinuti za razvoj govornih vještina kod djeteta. Prije nego što se počnete raspitivati i uspoređivati svoje dijete s drugima njegove dobi, evo što biste trebali znati o takozvanim kasnim pričalicama ili kašnjenjima u govoru ili jeziku, kao i znakovima mogućeg govornog ili jezičnog problema.

Koja je dob 'normalna' da dijete progovori?

Malo dijete u dobi između 18 i 30 mjeseci koje ne govori puno ili uopće ne govori, ali se inače normalno razvija, može se smatrati da kasnim govornikom. Procjenjuje se da do 17,5 posto djece do 3 godine, može kasniti s govorom.

Oni koji kasno progovore možda kasne u razvoju jezika, ali su još uvijek u stanju razumjeti većinu onoga što čuju (poznato kao receptivni jezik), koristiti geste za komunikaciju, kao što je mahanje ili pokazivanje, ili nastavljati učiti nove riječi, samo sporije.

Govorom se smatraju riječi koje izgovaramo i kako ih izgovaramo. Djeca s kašnjenjem u govoru mogu imati problema s  artikulacijom riječi i teško ih je razumjeti. Jezik se odnosi na način na koji komuniciramo s drugima. Djeca s jezičnim kašnjenjem možda će moći izgovoriti neke riječi, ali znaju ih samo nekoliko ili ne mogu spojiti više od dvije riječi.

Koji su uzroci kasnog razvoja govora?

  • Bebe koje su rođene s manjom tjelesnom masom ili prije 37. tjedna, pod povećanim su rizikom da progovore kasnije od svojih vršnjaka.
  • Vjerojatnije je da će blizanci kasnije progovoriti od jedinaca.
  • Važna je i obiteljska anamneza, često je razlog i genetika.
  • Ponekad mala djeca, koja se brzo razvijaju u drugim područjima (kao što su penjanje i skakanje), jezik svladavaju sporije jer su zauzeta fokusiranjem na svladavanje drugih vještina.
  • Djeci čiji roditelji (ili starija braća i sestre) brzo udovoljavaju njihovim potrebama, moglo bi biti potrebno više vremena da progovore jer imaju manje potrebe za time.
  • Infekcije ili poteškoće sa sluhom mogu usporiti razvoj govora.

Kako potaknuti dijete na govor?

Dobre su vijesti da će 70 posto onih koji kasno propričaju sustići svoje vršnjake, bez intervencije, i to do polaska u školu.

70 posto djece koji kasno propričaju će sustići svoje vršnjake do polaska u školu
Shutterstock 

1. Pričajte, pričajte, pričajte. Niste sigurni kako razgovarati sa svojim djetetom? Pričajte što radite, ispričajte im o svome danu, označite predmete po kući, čitajte knjige. Što je vaše dijete više izloženo jeziku, to će više riječi na kraju pokupiti.

2. Proširite djetetov vokabular. Dodajte riječi onima koje izgovara vaše dijete - ako kaže 'lopta', dodajte 'crvena lopta' ili 'baci loptu', kako biste nadogradili njegov govor.

3. Postavljajte prave vrste pitanja. Započnite pitanjima na koja će odgovoriti s 'da' ili 'ne' poput 'Želiš li jesti?' , a zatim dodajte 'Želiš li naranču ili bananu?'

4. Isprobajte znakovni jezik. Istraživanja pokazuju da znakovni jezik može pomoći djetetu u razvoju govora. Prijavite se za dnevni boravak ili tečajeve. Mala djeca koja se igraju u okruženjima bogatim jezicima i druže se s drugom djecom svoje dobi, vjerojatnije će brzo usvojiti jezične vještine.

5. Potaknite dijete da kopira motoričke vještine kao što su pljeskanje, skakanje i slanje poljupca, a zatim krenite do oponašanja zvukova, a potom i riječi.

Kada potražiti pomoć?

Ako primijetite sljedeće znakove, konzultirajte se s pedijatrom:

Do 18 mjeseci: Dijete ne usvaja neverbalni jezik, ne pokazuje na predmete, ne usvaja nove riječi.
Do 2 godine: Dijete ne koristi rečenice od dvije riječi ili ne može slijediti jednostavne upute.
Do 3 godine: Dijete ima nejasan govor, ne izgovara rečenice ili ne razumije jednostavne upute.

Pedijatar vas može uputiti na ispitivanje sluha ili logopedu na procjenu. Oni će procijeniti koliko dobro vaše dijete razumije jezik i komunicira, kako verbalnim govorom, tako i gestama. Važno je da dijete dobijete pravodobnu pomoć jer uz ranu intervenciju bit će i bolji ishod.