Jedno od rijetkih, ali prekrasnih muških imena, koje izvorno dolazi iz slavenskih jezika, a za djecu ga biraju roditelji u Hrvatskoj i Sloveniji je ime Istok ili Iztok. Prema jednome tumačenju značenje ovoga imena povezuje se sa stranom svijeta pa je logično da ime upućuje na izlazak sunca, dolazak svjetlosti, koja znači život, rasvjetljavanje mraka. 

Prema drugom tumačenju u osnovi imena Istok ili Iztok je riječ 'tok', odnosno 'iz-toka', što upućuje na 'izvor' vode. Ime je stoga vezano uz vodu i označava početak, izvor života, čistoću, bistrinu, svježinu.

Muško ime koje nose pobjednici
Shutterstock 

Oba tumačenja upućuju na duhovni početak i snagu, rasvjetljavanje ili čišćenje pa ako vjerujete da vaša beba ima duhovno snažna obilježja, neka ime Istok ili Iztok bude u najužem izboru. Osim što se iza njega krije snažno značenje, rijetko je, a u Hrvatskoj je zabilježeno samo tridesetak osoba koje ga nose.