Riječ je o imenu koje je poznato još od vremena proroka Ivana Krstitelja. Porijeklo imena Ivan nalazi se u hebrejskom jeziku, a izvorno se izgovara kao Johanan (Jo – hanan), što znači ‘Bog je milostiv’.

Ovo je ime složenica riječi Jahve (Jahveh), odnosno Bog, i riječi hannah (što u prijevodu znači dobar i veoma milostiv, dobrodušan). Iz toga proizlazi – ‘Jahve je milostiv’, odnosno ‘Bog je milosrdan’; ‘Bog je dobar’; ‘Gospodin je blagodaran’.

Stoga, prema vjerovanjima starih, osobe koje su nosile ime Ivan bile su posebno blagoslovljene jer su u svome imenu nosile Božje ime i na taj način govorile kako je Bog dobar.

Ime je potvrđeno u biblijskoj priči o rođenju Ivana Krstitelja, koji je dobio ime ovoga značenja jer njegova majka Ana dugo vremena nije mogla začeti. Potom joj se ukazao anđeo koji joj je rekao da će roditi sina. Kako je u ono vrijeme žena koja nije mogla začeti, bila izložena sramoti, kada je ostala trudna, Ana je djetetu dala ime sa značenjem ‘Bog je milostiv’.

Potom je ime Ivan iz hebrejskog preneseno u latinski jezik, na kojem se piše kao Iohannes, a ime preuzimaju i Grci, koji ga pišu bez slova ‘h’, dakle kao Ioannes.

U slavenskoj grupi jezika ime se pojavljuje znatno kasnije, vjerojatno nakon širenja kršćanstva na naša područja.

Ovo je jedno od najčešćih imena na svijetu, na svakom se jeziku izgovara i piše drugačije, ali mu je značenje isto. Čak više od dvadeset svetaca Katoličke crkve nose ime Ivan.