Željno iščekujete rođenje svoga dječaka i, naravno, jedna od tema kojom se najviše bavite je – koje ćete mu ime odabrati. Moglo bi se reći da, barem što se izbora imena tiče, naše je područje na vrlo zahvalnoj lokaciji jer kroz povijest su na našu kulturu vršile utjecaj mnoge civilizacije.

Imamo slavenske korijene, a tijekom tisućljeća bili smo izloženi, grčkoj, rimskoj, bizantskoj i germanskoj kulturi. I tako, svaka od tih kultura ostavljala je tragove na našim predcima pa su i imena koja imamo danas rezultat svih tih utjecaja.

Jedno od predivnih imena za dječake, koje je unatrag nekoliko godina palo u zaborav, a ima snažno značenje, ime je Goran. Smatra se da je u dalekoj prošlosti ovo ime imalo oblik Gorislav.

dječak pali vatru
Shutterstock 

Riječ je o staroslavenskom imenu, koje dolazi od riječi ‘gora’ (šuma, planina), a u njega je utkan i način života naših predaka. U imenu, stoga, moglo bi se pronaći i značenje ’planinski čovek’ ili ‘osoba koja je rođena u gori’.

Naši su predci bili stočari, jedan dio ih je obitavao u planinama i šumama, a zbog neprestanog boravka na otvorenom i tjelesnog kretanja, bili su to snažni i vitalni ljudi. I baš zato ime Goran u sebi nosi tu iskonsku snagu čovjeka sposobnog preživjeti u prirodi, čovjeka koji je najsretniji u suživotu s njom.

Najčešća imena koja su izvedena od imena Goran su – Goro, Gore, Gorjan, Gorislav, kao i ženska imena Gorjana, Goranka, Gorica, Gordana ili Gorka.