Ako ste se zaposleni roditelj i dosad vas je mučilo što vaše dijete veći dio dana provodi u jaslicama i vrtiću, imamo dobru vijest za vas. Nova studija, koja se bavi dječjim ponašanjem, otkrila je da ne postoji izravna veza između djece, koja provode duge sate u jaslicama ili vrtiću, i pojačanog agresivnoga ili asocijalnoga ponašanja.

Studija, koja je objavljena u časopisu Child Development, prikupila je podatke o više od 10.000 djece predškolske dobi u pet zemalja Sjeverne Amerike i Europe. Prema studiji, također nema dokaza koji bi upućivali na to da je razina obrazovanja majke ili njezin prihod u kućanstvu imao bilo kakav utjecaj na to koliko je dijete provelo vremena u vrtiću. No, ono što je najvažnije, dokazi sugeriraju da ovi odgojni centri za predškolsku djecu mogu biti korisni za njihov kognitivni napredak.

Na temelju izvješća roditelja i odgajatelja, otkriveno je da agresivni oblici ponašanja, kao što su maltretiranje vršnjaka, izazivanje tučnjava, udaranje, griženje ili čupanje za kosu, nisu jače zastupljeni kod djece koja provode veći dio dana u vrtićima ili jaslicama od njihovih vršnjaka koji su kod kuće ili na pola vremena u vrtićima.

Naprotiv, znanstvenici ističu da su primijećeni samo pozitivni učinci na ponašanje djece i njihov kognitivni razvoj, a ona se lakše  prilagođavaju na školu.

O tome da djeca, koja provode u vrtiću duže od 6 sati dnevno, imaju problema u ponašanju, raspravlja se već dugo. Ne samo među istraživačima, nego i među roditelja. Mame se suočavaju s raznim osudama o svojim stilovima roditeljstva, ali najviše su na tapeti one koje ostavljaju djecu na dežurstvima, ili koja tijekom ljetnog razdoblja i zimskih praznika i dalje pohađaju vrtić.

djeca u vrtiću
Shutterstock 

No, istraživači u ovoj studiji, iznijeli su još jedan važan zaključak – dokazi upućuju na to da omjer odgajatelja i broja djece igra važnu ulogu.

Naime, pretrpane grupe povećavaju rizik od lošeg ponašanja. Smatraju da bi idealni omjeri za jaslice bili jedan odgajatelj na četvero djece (što nije slučaj u našim jaslicama), za vrtićarce jedan odgajatelj na sedmero djece (tu smo već bliže) i za predškolce jedan odgajatelj na osmero djece (i ovdje smo blizu te brojke).

Nadalje, ističu,kako je ovaj omjer gruba procjena, ali da je presudno da odgajatelj može odgovoriti na potrebe svakoga djeteta.
Kvalitetna skrb o djeci omogućava mališanima da nauče identificirati i opisati emocije te pregovarati o sve složenijim društvenim situacijama. Kako djeca predškolske dobi mogu dijeliti i komunicirati, boravka u vrtiću s drugima može im pomoći da razviju prijateljstva i da imaju još više razumijevanja.