Leslie Rescorla, ravnateljica Child Study Instituta na koledžu Bryn Mawr izradila je kontrolni popis od 25 riječi, no ističe da većina dvogodišnjaka zna i puno više.

"Ovo je bit svega: djeca bi trebala znati 50 riječi do svoje 2. godine i trebali bi ih početi kombinirati u fraze. Ako to ne rade, treba provjeriti postoji li problem na kojem treba početi rano raditi", ističe Rescorla. Naime, djeca koja nisu savladala ovih 25 riječi možda samo kasne u govoru, ali možda je i riječ o autizmu, kašnjenju u razvoju ili problemima sa sluhom.

Roditelji koji su zabrinuti da njihova djeca ne govore dovoljno trebaju razmisliti o tome da ugase TV, jer su istraživanja pokazala da djeca brže usvajaju jezik ako su uključena u razgovor, a ne instalirana ispred ekrana. U nastavku donosimo tih 25 riječi koji su osnova za vokabular dvogodišnjaka. Normalni raspon u govoru dvogodišnjaka je od 75-225 riječi. Djeca koja kasno progovore obično imaju prosječan vokabular od 25 riječi.

 1. mama
 2. da
 3. banana
 4. kapa
 5. tata
 6. ne
 7. keks
 8. knjiga
 9. beba
 10. pas
 11. auto
 12. još
 13. mlijeko
 14. mačka
 15. vruće
 16. nema
 17. sok
 18. lopta
 19. hvala
 20. bok
 21. nos
 22. voda
 23. spavati
 24. oko
 25. cipela