Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Što ako se dijete rodi u inozemstvu?

Korisnica ZeeZoo očekuje bebu u svibnju iduće godine, a mali princ ili princeza trebaju se roditi u inozemstvu. Koja su prava trudnice ako rađa u inozemstvu? Odgovara naša pravnica Nataša Novaković.

Korisnica ZeeZoo postavila je pitanje u našoj grupi Pravna pitanja:


Termin dolaska naše bebe je početak svibnja 2009 godine. U međuvremenu, odlazimo na 3 godine živjeti u diplomaciju (ili neki NATO stožer). Koja su prava trudnice ako se porod dogodi u nekoj od europskih država? Na koji način se sagledava ovakav slučaj?


Odgovor pravnice


Prema novom Zakonu koji stupa na snagu s 1.1.2009. godine korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora je djetetov roditelj koji temeljem zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, što obuhvaća:  • osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,  • osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.


Prema tome trebalo bi prvo vidjeti u koju ćete državu ići, kakav je međunarodni ugovor s tom državom i kakav ćete vi status imati kao supruga diplomata ( da li ćete vi imati tamo zdravstveno). Samo odredište i status vašeg supruga jako je bitan.
S druge strane, s obzirom da ćete vi dati otkaz na svom radnom mjestu i otići iz RH, vi vjerojatno u RH nećete ima priznat status zdravstveno osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Druga opcija vam je da nastavite raditi do rodiljnog dopusta, iskoristite rodiljni dopust, a nakon toga odlučite hoćete li se vratiti na posao ili dati otkaz.Nataša Novaković je rođena 1975. u Zagrebu, završila je VII Opću gimnaziju i Pravni fakultet, te nakon diplome (diplomski rad na temu izvanbračne zajednice hm) započela raditi kao odvjetnički vježbenik. Nakon položenog pravosudnog ispita ostaje u odvjetništvu još godinu i pol, nakon čega shvaća da to nije za nju i odlazi raditi u banku. No nakon 6 mjeseci shvaća da niti to nije dovoljno zanimljivo i prelazi u Ured Vlade RH za socijalno partnerstvo gdje stječe mnoga iskustva no zbog male plaće (državna služba je stvarno podplaćena) prelazi na posao na kojem se i trenutno nalazi u Hrvatsku udrugu poslodavaca. Trenutno je na rodiljnom dopustu pa otud i zanimanje za ovu temu.

Najnovije

Najpopularnije