Dijete u dobi između 18 i 30 mjeseci koje ne govori puno ili uopće ne govori, ali se inače normalno razvija, može se smatrati da kasnim govornikom. Procjenjuje se da do 17,5 posto djece do 3 godine, može kasniti s govorom. Dobre su vijesti da će 70 posto onih koji kasno progovore sustići svoje vršnjake, bez intervencije, i to do polaska u školu.

Oni koji kasno progovore možda kasne u razvoju jezika, ali su još uvijek u stanju razumjeti većinu onoga što čuju (poznato kao receptivni jezik), koristiti geste za komunikaciju, kao što je mahanje ili pokazivanje, ili nastavljati učiti nove riječi, samo sporije.

Govorom se smatraju riječi koje izgovaramo i kako ih izgovaramo. Djeca s kašnjenjem u govoru mogu imati problem s artikulacijom riječi i teško ih je razumjeti. Jezik se odnosi na način na koji komuniciramo s drugima. Djeca s jezičnim kašnjenjem možda će moći izgovoriti neke riječi, ali znaju ih samo nekoliko ili ne mogu spojiti više od dvije riječi.

Kako potaknuti dijete na govor?

5 načina kako potaknuti dijete da progovori
Shutterstock 

1. Pričajte, pričajte, pričajte

Niste sigurni kako razgovarati sa svojim djetetom? Pričajte što radite, ispričajte im o svome danu, označite predmete po kući, čitajte knjige. Što je vaše dijete više izloženo jeziku, to će više riječi na kraju pokupiti.

2. Proširite djetetov vokabular

Dodajte riječi onima koje izgovara vaše dijete - ako kaže 'lopta', dodajte 'crvena lopta' ili 'baci loptu', kako biste nadogradili njegov govor.

3. Postavljajte prave vrste pitanja

Započnite pitanjima na koja će odgovoriti s 'da' ili 'ne' poput 'Želiš li jesti?' , a zatim dodajte 'Želiš li naranču ili bananu?'

4. Isprobajte znakovni jezik

Istraživanja pokazuju da znakovni jezik može pomoći djetetu u razvoju govora. Prijavite se za dnevni boravak ili tečajeve. Mala djeca koja se igraju u okruženjima bogatim jezicima i druže se s drugom djecom svoje dobi, vjerojatnije će brzo usvojiti jezične vještine.

5. Motoričke vještine

Potaknite dijete da kopira motoričke vještine kao što su pljeskanje, skakanje i slanje poljupca, a zatim krenite do oponašanja zvukova, a potom i riječi.

Kada potražiti pomoć?

Ako primijetite sljedeće znakove, konzultirajte se s pedijatrom:

  • Do 18 mjeseci: Dijete ne usvaja neverbalni jezik, ne pokazuje na predmete, ne usvaja nove riječi.
  • Do 2 godine: Dijete ne koristi rečenice od dvije riječi ili ne može slijediti jednostavne upute.
  • Do 3 godine: Dijete ima nejasan govor, ne izgovara rečenice ili ne razumije jednostavne upute.

Pedijatar vas može uputiti na ispitivanje sluha ili logopedu na procjenu. Oni će procijeniti koliko dobro vaše dijete razumije jezik i komunicira, kako verbalnim govorom, tako i gestama. Važno je da dijete dobijete pravodobnu pomoć jer uz ranu intervenciju bit će i bolji ishod.