Ako se pitate koje ime znači “Božji dar” riječ je o Matiji, koje kod nas dolazi u još tri podjednako popularne varijante – Mateo, Matej ili Mate.

Ovo je imehebrejskog porijekla i potječe od imena Matitjahu, a datira još od vremena Isusa Krista, kada su zemljom hodali jedan od četvorice evanđelista i tvorac prvog evanđelja, Matej, ujedno i jedan od 12 Kristovih apostola.