Jakov je ime za dječake, koje je na našim područjima unatrag 10-ak godina na listi najpopularnijih muških imena, a koje je izvorno hebrejskog porijekla.

Značenje ovoga imena (kao i inačice Jakob, Jakub ili Jakup) jest 'Bog štiti', što je izvorno hebrejsko značenje, ali mu latinska izvedenica, koja potječe od riječi Akev, dodaje još jedno značenje - 'peta' a koje je povezano s biblijskom pričom o Jakovu.

mama se igra s bebom
Shutterstock 

Naime, kako Biblija kazuje, Jakov je rođen kao mlađi blizanac Izaka i Rebeke, a izašao je drugi, uhvativši svoga brata Ezava za petu pa je po tome i dobio ime Jakov - 'peta'. Iako je, prema tradicionalnom zakonu o prvorodstvu, u židovskim obiteljima sve pripadalo najstarijem bratu, Jakov je tijekom života uspio lukavošću i borbenošću od Ezava preuzeti pravo prvorodstva. Jakov je potom promijenio ime u Izrael i tako postao praotac svih Židova. 

U varijanti Jakub ili Jakup ovo je ime ušlo i u muslimansku tradiciju, a priča oko imena i značenje su isti. U Islamu je Jakub (arapski يَعْقُوب) jedan od 25 Allahovih poslanika koji je pomenut u Kuranu 16 puta. Njegov djed (Ibrahim), otac (Ishak), ujak (Ismail), sin (Jusuf) i sami su proroci islama.