Jedno od ženskih imena koja su zastupljena u mnogim kulturama, ime koje se koristi već tisućljećima, ime je Hana. No, kako je svaka kultura tijekom povijesti ovome imenu pripisala neko svoje značenje, možemo reći da ime Hana u sebi nosi razne simbolike.

Jedna od kultura u kojoj je ovo ime bilo zastupljno jest židovska pa potom kršćanska, a značenje koje u ovome kontekstu nosi Hana je ‘milost’, što se zapravo odnosi na ‘milost Božju’.

U Bibliji postoje dvije važne žene koje se zovu Hannah (Hana) - majka proroka Samuela i Hana koja kao proročica prepoznaje Isusa kao Spasitelja. Kasnije, u kršćanskoj kulturi Hana postaje Ana.

No kako je Hana omiljena u muslimanskoj tradiciji, ovdje se proširio i doseg značenja:

  • na arapskom jeziku s ‘H’ na kraju znači ‘razumijevanje, iskusna pametna žena’
  • na arapskom jeziku s dužim ‘A’ na kraju (izgovara se Hanaa) znači sreća, blaženstvo
  • na arapskom jeziku izvedeno od riječi Hanan, što znači ‘milost, suosjećajnost’
  • na perzijskom jeziku znači ‘cvijet’
  • iz kurdske kulture dolazi značenje ‘nada’
  • skraćeni oblik imena Hanifa sa značenjem ‘pravovjerna’, ‘iskrena’, ‘nevina’
  • od imena Ilhana sa značenjem ‘nadahnuće’, ‘inspiracija’
  • od imena Rejhana sa značenjem ‘biljka bosiljak’, ‘ugodan miris’
mama s djevojčicom
Shutterstock 

Osim što je Hana popularno ime na našem području, od sredine 20. stoljeća postaje polularno i u Češkoj te zemljama sjeverne i srednje Europe, a posebno u Njemačkoj.