Možda se sjećate prekrasne talijanske šansone 'Marina, Marina', koju su slušale vaše bake i djedovi, a prepjevali su je i naši glazbenici poput pokojnog Tomislava Ivšića? Ili, ako su vam roditelji bili stari rockeri pa su slušali Azru i legendarnog J. B. Štulića, i on je pjevao o jednoj Marini. Naravno, i u pop glazbi staroga kova Rajko Dujmić je opjevao jednu Marinu, a i Jasenko Houra je imao jednu fatalnu Marinu.

Što je tako čarobno u ovome imenu i ženama koje ono krasi?

Ime Marina ima prekrasno porijeklo i značenje, a i u mnogim svjetskim zemljama rado ga daju djeci i vrlo je popularno. 

Smatra se da je preneseno značenje imena Marina povezano s izvornim porijeklom i odnosi se na onu koja je 'rođena iz mora', 'rođena iz morskih valova', 'poznavateljica morskih dubina', 'nježna i lijepa kao morska pjena', 'neuhvatljiva kao morski val', ' nedostižna i posve nedokučiva kao morske dubine', 'morska sirena', 'ona koja je tajnovita', 'ona koja je lijepa'.

Na talijanskom jeziku doslovan prijevod imena Marina je 'luka' ili 'pristanište za brodove' pa je, općenito gledajući, ime Marina svakako povezano s morem, pučinom, prostranstvima i dubinama.

No, ipak, najtočnije tumačenje i najbliže porijeklo imena Marina potječe iz latinskog jezika od riječi 'marine', što znači morska pjena, morski val.

djevojčica na moru
Shutterstock 

U grčkoj mitologiji Marina je ime božice koja je bila zaštitnica moreplovaca jer je rođena iz morske pjene.

Neki etimolozi smatraju i da je moguće da je ime Marina izvedeno iz latinskog imena Mario, ili pak od riječi 'mariore' u značenju more, morski, morska pjena, valovi, morska sol.

Nadimci i izvedena imena

Najpoznatiji nadimci i umanjenice od imena Marina su – Maša; Mašenka; Meri; Mare; Mari; Mara.
Izvedena i varijantna imena od imena Marina su muška imena Marin; Mario; Martin; Marior; Marko; Marinko; Mario, pa i ženska imena Maria; Martina; Mariora; Marijeta; Martena; Marita; Marica; Marija; Marijela.