Pitanje: U trećem sam mjesecu trudnoće i još sam u radnom odnosu. Budući da sam starija trudnica (iznad 40), tijekom trudnoće bih trebala obaviti nekoliko važnih pregleda. Moj poslodavac inzistira na odrađivanju punih osam sati, i ja sam s tim suglasna. No pročitala sam negdje na internetu da trudnica ima pravo na jedan plaćeni dan mjesečno za preglede. Članak na tu temu je objavljen 2014. godine pa me zanima je li taj zakon još aktivan?

Odgovor: Pravo trudnica na korištenje slobodnog radnog dana mjesečno u svrhu obavljanja prenatalnih pregleda uređeno je Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (N.N. br. 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17 i 37/20, dalje u tekstu: ZRRP).

Prema članku 20.a ZRRP trudna radnica ima pravo na jedan slobodan radni dan mjesečno u svrhu obavljanja prenatalnih pregleda ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Trudna radnica može, u dogovoru s poslodavcem, pravo na slobodan radni dan mjesečno koristiti i na način da pripadajuće sate radnog dana rasporedi i koristi višekratno, tijekom više radnih dana u tijeku mjeseca.

Nadalje, prema stavku 3. istog članka trudna radnica dužna je poslodavca pisanim putem obavijesti o korištenje prava na slobodan radni dan i to najmanje dva radna dana prije zakazanog vremena za prenatalni pregled te je ista dužna na njegov zahtjev dostaviti odgovarajući dokaz o toj činjenici. Slobodan radni dan smatra se vremenom provedenim na radu, pa imate pravo na plaću za predmetni dan kao da ste radili. Potrebno je ukazati da se pravo na korištenje slobodnog radnog dana odnosi i na samozaposlenu trudnicu.

Obzirom na sve prethodno navedeno, kao trudna radnica ovlašteni ste koristiti mjesečno jedan slobodan radni dan u svrhu obavljanja prenatalnih pregleda te je potrebno da o pregledu pisanim putem obavijestite poslodavca i dostavite dokaz o pregledu ako to poslodavac zahtjeva.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.