Osim ako nemate izrazito organizirano i motivirano dijete, vjerojatno ćete se u nekom trenutku suočiti s teškoćama s pisanjem školskih zadaća. Većina ih djece ne voli, a kod nekih izazivaju veliku dramu koja roditelje izluđuje. O tome kako će dijete pristupati zadaći dijelom je odgovoran i njegov karakter i stil učenja. Today’s Parent piše o najčešćim tipovima djece koja se bore s izvršavanjem školskih zadaća te savjetuje kako im pomoći.

Dijete koje odgađa

Dijete je dobilo projektni zadatak prije tri tjedna, a još nije započelo s izradom? I djeca, baš kao i odrasli, vole odgađati stvari i nema ništa zabrinjavajuće u tome, no važno je otkriti skriva li se iza toga neki dublji razlog. Razumije li dijete dobro zadatak i treba li mu nešto ponovno objasniti?

Ako mu je sve jasno, onda je vjerojatno riječ o tome da je sve drugo zanimljivije od pisanja zadaće. Većina djece nema jasnu sliku o tome koliko im vremena treba za ispunjavanje nekog zadatka pa će im dobro doći podsjetnik i podrška. Razlomite djetetovu obavezu u više dijelova i podijelite na dane kako bi mu bilo jednostavnije. Također, svaka zabavna aktivnost treba pričekati da se zadaća dovrši.

Dijete perfekcionist

Nije zabava jedini razlog zbog kojeg dijete odgađa pisanje zadaće. Neka djeca razvlače sve zadatke jer ne mogu podnijeti pomisao da zadatak neće izvršiti savršeno. Mali perfekcionisti zadaću vide kao priliku da zablistaju i ne žele si dozvoliti greške pa tako projekt započinju više puta, pišu, brišu i uglavnom se frustriraju.

Nije se lako nositi s perfekcionizmom i vjerojatno je da će dijete uvijek osjećati anksioznost ako nešto ne bude savršeno po njegovim mjerilima. Ono što možete je fokus uvijek stavljati na trud, a ne na rezultat. Također, ukazivati mu na to da je za početak najvažnije da se zadaća napiše, a tek onda dolazi vrijeme za ispravljanje grešaka.

djevojčica piše zadaću.jpg
Shutterstock 

Dijete kojemu se žuri

Nekoj je djeci važno da zadaću naprave što prije kako bi imali vremena za igru. Takve zadaće često znaju biti neuredne i nepotpune. Djeca kojoj se uvijek žuri, ne vide smisao i pisanju lektire kad su je već pročitali i sve to već imaju u glavi. Njihove ćete zadaće morati češće provjeravati prije odlaska u školu i upozoravati ih na propušteno. Moglo bi koristiti da im napravite listu stvari koje trebaju provjeriti nakon pisanja zadaće. Veliko i malo slovo, interpunkcijske znakove i sl.

Dijete koje se buni

Vaše je dijete možda ušlo u fazu preispitivanje svijeta i kritički gleda na razne pojave. Neka su djeca od ranih dana takva. Možda bi radije čitao o onome što ga zanima nego o onome što mora za školu. Takva djeca preispituju smisao svega pa i školskih obaveza i obaveznog gradiva.

Iako je ovakav način razmišljanja zapravo dobar za dijete i u budućnosti će mu zasigurno služiti, njegovi stavovi mogu negativno utjecati na njegove ocjene i ponašanje u školi.
Pomozite djetetu da otkrije neke nove koncepte i vještine u gradivu koje mu je zadano. Navedite ga da pronalazi poveznice između onoga što ga jako zanima i školskog gradiva.

roditelji uče s djetetom
Shutterstock 

Dijete koje zaboravlja

Zaboravljivaca ima mnogo, a najviše u nižim razredima osnovne škole, dok se djeca još navikavaju na nove obveze i odgovornosti. Jedna od roditeljskih uloga je pomoći djeci u razvijanju organizacijskih vještina, no nekoj je djeci potrebno stalno podsjećanje.

Budite ustrajni i djetetu svakodnevno ponavljajte što su njegove obveze te mu ih pomozite strukturirati. U početku će vaša intervencija biti nužna, no kad dijete dođe na veći stupanj odgovornosti i stekne određene vještine, važno je da ga pustite da radi samostalno. Ne želite mu biti dugogodišnji asistent koji pamti umjesto njega.