Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Je li vrijeme da se obratite logopedu za pomoć?

Donosimo kratak pregled glasova i načina izražavanja koje bi dijete kroz prvih nekoliko godina trebalo moći svladati, pomoću kojeg ćete moći procijeniti kad bi bilo mudro konzultirati logopeda

Logoped je stručnjak koji se bavi problemima glasa, govora i jezika. Ispravlja sljedeće:
 • neispravan izgovor određenih glasova
 • korigira cjelokupan govorno-jezični razvoj
 • potiče razvoj govora i jezika
 • bavi se problemima čitanja i pisanja
 • problemima u učenju
 • problemima glasa

Polazimo od pretpostavke da je svako dijete individua za sebe, što znači da ima svoj tempo rasta i razvoja. No postoje norme koje dijete u određenoj dobi treba savladati, tako:

Do 3 mjeseca
 • dijete se trza na jači zvuk
 • oglašava se ovisno o tome da li je zadovoljno ili nije
 • prestaje plakati ako mu se obratite
 • čuju se glasovi kao eee, iii…
Do 6 mj.
 • dijete na govor reagira gukanjem
 • obraća pažnju na muziku
 • oglašava se ponavljanjem određenih slogova ma ma ma
 • vokalizira oduševljenje  i negodovanje
Do 12 mj.
 • imitira različite zvukove (oponaša životinje)
 • koristi gestu da bi reklo što želi
 • oko prvog rođendana javljaju se i prve riječi koje nose značenja (mama, tata)
 • odgovara na jednostavne zahtjeve, npr. Daj loptu!
 • puno više razumije nego što zna govoriti
Od 1-2 g.
 • spaja dvije riječi, npr. beba pava
 • postavlja jednostavna pitanja, npr. Što je to?
 • svakodnevno usvaja nove pojmove i bogati rječnik
 • pokazuje i imenuje određene dijelove tijela na zahtjev
Od 2-3 g.
 • Ima rečenicu
 • govor je razumljiv
 • imenuje stvari iz okoline
 • bogati rječnik novim riječima
 • sluša kratke priče
Od 3-4 g.
 • govori rečenice od 4 riječi
 • govor je razumljiv
 • sa 3 godine je potrebno pravilno izgovarati glasove s, z, c, a, sa 4 godine š, ž,č, l.
 • nema ponavljanja slogova ni riječi
 • opisuje događaje iz vrtića, parka
 • odgovara na pitanja; Što?, Gdje?, Kada?
Od 4-5 g.
 • sa 5 godina dijete pravilno izgovara sve glasove hrvatskog jezika
 • govor je razvijen i gramatički uredan, nema grešaka u rodu, broju, padežu
 • rimuje riječi
 • ima usvojen vremenski slijed (jučer, danas, sutra)
 • komunicira uredno s djecom i odraslima
 • priča priče

Ako dijete ne ispunjava većinu od ovih normi, potrebno se obratiti logopedu. Dogodi li se da roditelj ne reagira misleći da ima vremena ili zbog straha, postoji veća vjerovatnost za ozbiljnijim problemima u govoru, jeziku, komunikaciji, čitanju, pisanju, ponašanju i socijalnim odnosima.

Tekst: Ivana Anić – Ivičić, profesor defektolog – logoped

Izvor:abecedaroditeljstva.com

Foto: Profimedia

Najnovije

Najpopularnije