Katarina, jedno od najljepših ženskih imena, slavi imendan 29.4., iako je puno poznatiji blagdan svete Kate 25. studenog uz koji je poznata izreka: Sveta Kata - snijeg na vrata. 

Katarina izvorno dolazi od grčkog imena Haikaterine, dok je latinska forma imena Catharina. Samo značenje imena nije potpuno razjašnjeno. Po jednom tumačenju izvedeno je od grčke riječi "hekateros" što znači "svaki od oboje". Po drugoj teoriji ime vodi porijeklo iz grčkog "katharos" (katarza) u značenju "čistoća, čistoća emocije".

Ovo ime bilo je vrlo često u prošlosti, a žene koje su ga nosile obično su od milja zvali Kata, Katica ili Kate, ovisno o dijelu Hrvatske. I danas je Katarina vrlo popularno ime i jedno od često odabiranih imena za djevojčice, u dugom izvornom obliku, ali i samo ovom kratkom - Kata ili Kate.

Iz ovog imena izvedena su imena Tina, Rina, Tia, Kaja, Katja i Kaća, Kata, Kate, Ekatarina, Katrin, Kat, Kaya, Kajs, Katina.