Biranje imena za dijete velika je odgovornost roditelja. Neki žele svojoj djeci dati suvremena imena, a neki se ipak pridržavaju tradicionalnih, starih imena. Kako bismo vam malo olakšali muke, donosimo vam prijedloge za ženska i muška imena koja imaju značenje 'anđeo'.

Imena za djevojčice

Anđa / Anđela / Anđelina / Angelina / Anđelka - ime za djevojčice koje potječe od grče riječi 'angelus', što znači anđeo, božja glasnica

Ariel - ime za djevojčice i dječake, engleski oblik imena Ari´el što znači 'božji lav'

Gina / Đina - kratka varijanta imena Angelina, odnosno Anđelina

Lejla / Laila - od hebrejske riječi 'laila' koja znači noć, ime je anđela noći

Serafina / Seraphina- izvedeno od muškog imena Seraphin, i me je hebrejskog porijekla, a znači anđeo sa šest krila.

Imena za dječake

Anđelko / Anđelo - ime za dječake koje ima podrijetlo iz grčke riječi 'angelus', u značenju anđeo, glasnik, vjesnik

Gabriel / Gabrijel - ime znači 'bog je moja snaga', arhanđeo koji je prenio vijest o rođenju Isusa

Mihael / Miha - anđeo koji je poveo u borbu protiv Sotone, značenje imena je 'onaj koji je poput Boga'

Mihovil - popularna verzija imena Mihael

Rafael - dolazi od latinske riječi 'rafa' što znači liječiti i 'el' što znači svemoćni

izvor: Žena.hr