Istraživanja provedena diljem Europe pokazala su da je i ove godine najpopularnije ime na „starom kontinentu“ Mia. Mia je prošle godine bilo ime koje su roditelji najviše birali za djevojčice u Hrvatskoj, a ista situacija se dogodila i u Estoniji i Švicarskoj. Prema tumačenju Mia je skraćenica od Marija ili Marijana, ime znači 'čista i duboka ljubav'. Međutim, postoji i pretpostavka da Mia dolazi iz egipatskoga mry što znači - ljubljena, u smislu 'ona koja je voljena'. Ako potražimo porijeklo u romanskim jezicima, mia znači 'moja', a na grčkome mea znači 'moja', 'samo jedna'.

Slijede ju tradicionalna imena:

Marija - na izvornom hebrejskom jeziku ime je Miriam, a naš oblik je Marija prema latinskom Maria. Prema novijem tumačenju, ime je izvedeno od egipatskog mry, što znači ljubljeni, odnosno voljeni od Boga. Prema starijim tumačenjima ime je izvedeno od hebrejskog mir (gorko) i yam (more), pa bi značenje bilo gorčina mora.

Sofija -  dolazi iz grčke riječi "sophos" što znači "mudrost", pa bi značenje imena bilo „ona koja je mudra“, „osoba koja je pronicljiva“, „mudrica“. 

Ema - dolazi iz germanskog govornog područja iznači prekrasna, moćna i velika. Neki vjeruju da je skraćenica imena Emanuela, Emilija ili Emina, no Ema odnosno Emma može se pronaći u brojnim kulturama.

Olivija - ime čije značenje potječe od latinske riječi oliva što znači maslina