Mnoga istraživanja bave se utjecajem majke na razvoj djeteta, no malo se govori o emocijama, učenjima i iskustvima koja djeca upijaju na temelju ponašanja i energije oca. On je izvor podrške i stabilnosti te važna karika u dječjem intelektualnom razvoju.

Evo kako odnos s ocem utječe na razvoj djece:

• Utjecaj započinje rano, tijekom prenatalnog razdoblja. Istraživanja pokazuju da je vjerojatnije da će otac, koji je uključen tijekom trudnoće, i kasnije biti uključen u roditeljstvo, u aktivnosti poput čitanja s djetetom, brige i pružanja emocionalne podrške.

• Još se u dojenačkoj dobi stvara se povezanost tate i djeteta, i to kroz očevu brigu o bebi, te se u djetetu stvara osjećaj sigurnosti koji ga prati kroz cijeli život. Djeca koja imaju kvalitetan odnos s ocem i razvijen osjećaj sigurnosti, dokazano je da su uspješnija u školi te da imaju razvijenije socijalne vještine.

• Djeca čiji su očevi uključeni u njihove svakodnevne aktivnosti, poput hranjenja, kupanja i igranja, sigurnija su u sebe, a kako odrastaju, uživaju u boljim odnosima s vršnjacima.

tata se igra s djetetom
Shutterstock 

• Očevi koji su aktivno uključeni u život svojih beba - pomažući u brizi za njih, igrajući se s njima i podučavajući ih, također doživljavaju manje sukoba sa svojim suprugama. To ne samo da koristi djeci nego jača i bračni odnos, pa samim time ima dugoročne koristi za čitavu obitelj.

• Očevi, koji se brinu i igraju sa svojom bebom, odgajaju djecu s višim IQ-om i boljim jezičnim te kognitivnim vještinama. Uključeni očevi poboljšavaju komunikacijske vještine svoje djece jer imaju tendenciju postavljati djeci drukčija pitanja nego majke, što obogaćuje djetetov rječnik.

• Novo istraživanje pokazuje da očevi mogu imati čak veći utjecaj na jezični razvoj djece nego majke. Ako očevi tijekom igre koriste drukčije riječi nego majke, djeca godinu dana kasnije imaju naprednija jezična znanja, što je važno jer su jezične vještine povezane s akademskim uspjehom.

• Što više vremena očevi provode u igri sa svojim djetetom – poput igre pretvaranja ili čitanju priča – dijete u 10. godini postiže bolje rezultate u matematici i čitanju.