Ne čini li vam se da se u modu vraćaju tradicionalna imena, baš ona koja su za svoju djecu birali naši stari. I, da, priznajemo, imaju posebnu čar, a povezana su s našim podnebljem i korijenima. I dok nije bilo toliko Mandi do prije 10 godina, sve više roditelja bebama rođenim unatrag godinu ili dvije bira baš takva, lijepa i moćna stara imena. I zato smo odlučili odabrati 10 tradicionalnih imena, koja su najčešće bilježena u Dalmaciji, a možda vam se svide i odlučite neko od njih izabrati za svoju princezu.   

1. Anđa
Ovo je zvučno i moćno ime koje potječe od grčke riječi angelus, a znači 'anđeo, glasnik, vjesnik'.

2. Anka
Dok je ime Ana bilo vrlo česti izbor unatrag nekoliko godina, njegova inačica 'Anka' dugo se nije spominjalo. Kako je korijen ovih imena isti, i značenje je isto - 'milost, ljupkost, zahvalnost'. No ovo ime dolazi iz starohebrejskog Hannah, što je kasnije prešlo u latinski jezik te se izgovaralo Anna.  

3. Cvita
Ime samo govori o svome značenju - cvijet, a inačica je imena Cvijetа. Cvita je ujedno nježno, romantično, a opet  moćno i upečatljivo ime.

4. Kate
Ime je skraćeni oblik imena Katarina. Ako gledamo porijeklo, postoje dvije teorije o postanku ovoga imena; da je izvedeno od grčke riječi hekateros, što znači 'svaki od oboje' i da vuče porijeklo iz grčkog katharos (katarza), što znači 'čistoća, čistoća emocije'.  

5. Luce
Ime je skraćenica imena Lucija, a izvedeno je od latinske imenice lux (u genitivu lucis), a znači 'svjetlost'. Ime se često davalo djeci rođenoj u cik zore, kada se rađa danja svjetlost.

6. Manda
Ime je kraća verzija imena Magdalena, a u osnovi je starogrčkog porijekla i znači 'ona koja potječe iz Magdale' i označava osobu čvrstu kao kulu.  

7. Mare
Riječ je o kraćoj verziji imena Marija. Kao ime Isusove majke, simbolizira čistu i duboku ljubav. Ime je nastalo od hebrejskog mir (gorko) i jam (more) pa bi izvorno značenje bilo 'gorčina mora'. No postoje i tumačenja koja ovo ime povezuju s egipatskom riječi mry, što znači 'ona koja je voljena'.

8. Paloma
Ime ulazi u skupinu neobičnih i rijetkih, ali zaslužuje spomen jer potječe od latinske riječi palumba, koja je označavala goluba, pa semože prevesti kao 'golubica'. Dakle, ime asocira na nježnost, duhovnost, ljepotu...

9. Perina
Ovo je ime nastalo od muškog imena Petar, a značenje dolazi od grčkog kefa ili stijena. Ovo je staro dalmatinsko žensko ime već je stoljećima jedno od najpopularnijih na jugu Hrvatske.