Prvo pitanje čitateljice:

Poštovana gđo Musulin, Molim vas za pomoć vezano uz godišnji odmor nakon neplaćenog roditeljskog dopusta. Zaposlena sam u jednoj firmi na neodređeno vrijeme od 2011 g. Nakon iskorištenog porodiljnog dopusta (1g.) vratila sam se na posao 1.7.2014.Radila sam oko 9 mj. kad sam zatražila od poslodavca da mi se odobri neplaćeni roditeljski dopust (jer nisam više imala kome ostaviti dijete). Taj dopust sam počela 15.3.2015. i trajao je do 30.6.2016. Budući da muž i ja nemamo roditelje u Zagrebu, nisam mogla početi raditi pa mi je poslodavac predložio da budem još na neplaćenom odmoru dok ne riješim vrtić za dijete.Dogovoreni povratak na radno mjesto je 17.10.2016. Zdravstveno osiguranje od trajanja neplaćenog odmora imam preko suprugove firme.Imam li pravo na korištenje godišnjeg odmora za 2016 g. i u kojem trajanju ?Po kojem zakonu je to regulirano? Hvala unaprijed.

Odgovor odvjetnice Musulin: 

Navedeno pitanje regulirano je Zakonom o radu, konkretno člankom 62. i člankom 63. sukladno kojemu radnik ima pravo godišnji odmor koristiti u dva dijela, osim ako se s poslodavcem drukčije ne dogovori. Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.

Ukoliko ostane koji dio godišnjeg odmora neiskorišten, tada taj dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti, ali ga mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće kalendarske godine. No ukoliko je radniku bilo omogućeno korištenje godišnjeg odmora, tj. poslodavac mu ga je omogućio, a radnik isti nije iskoristio, tada ne može u sljedeću kalendarsku godinu prenijeti dio godišnjeg odmora.

Iznimno od navedenoga, dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, a razlog ne korištenja istog je bolest ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, tada radnik ima pravo iskoristiti svoj godišnji odmor do 30. lipnja iduće godine.

Stoga možete iskoristiti cijeli godišnji odmor iz 2016. godine, ali najkasnije do 30. lipnja 2017. godine.

Drugo pitanje:

Poštovani, molila bih Vas da mi odgovorite na slijedeće: rodila sam u siječnju 2015.,a nastavila produljeni porodiljni zbog težeg oštećenja zdravlja djeteta koji traje do siječnja 2017.g. Imam li pravo na korištenje godišnjeg odmora za 2014., 2015. i 2016. godinu? Zaposlenik sam u Konzumu... Unaprijed hvala i poštovanje!

Odgovor odvjetnice Musulin:

S obzirom na to je gospođa koristila dopust radi skrbi i njege za dijete koje ima teže smetnje u razvoju, ista nije bila u mogućnosti iskoristiti godišnji odmor na koji ima pravo u svakoj kalendarskoj godini.

Člankom 84. stavak 4 i 5, godišnji odmor koji nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Iznimno, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji radnik zbog korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju nije mogao iskoristiti ili njegovo korištenje poslodavac nije omogućio do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine, radnik ima pravo iskoristiti do kraja kalendarske godine u kojoj se vratio na rad.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr Foto: Profimedia Trebate li besplatan pravni savjet, pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr s naznakom “Za odvjetnicu”. Na vaša pitanja odgovara odvjetnica Blaženka Musulin, koja se pretežno bavi područjem građanskog prava i više od 20 godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama. Iza nje su godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i završenih slučajeva, a u okviru odvjetničkog ureda Musulin radi s timom od četiri mlada pravnika. Ured zastupa pretežno fizičke osobe koje kroz neposredni kontakt s odvjetnicom iznose svoje probleme, te se svaki problem individualno prihvaća i rješava.