Tijekom odlaska na doručak u školsku kantinu, djevojčica se poskliznula i pala na stepenicama. Tvrdi da je stepenica bila mokra, zbog čega je pala i izvrnula nogu. Dobila je gips za skočni zglob, kojeg je nosila devet dana. Svih devet dana nije išla u školu. Narednih mjesec dana, otkad je skinut gips, hodala je uz pomoć štake te je zbog otežanog kretanja izostala sa svih aktivnosti. Dijete se aktivno bavi plivanjem, svakodnevno propušta treninge i natjecanja. Imamo li pravo na naknadu štete preko police osiguranja učenika?

Odgovor:

U konkretnom slučaju bez obzira na činjenicu što je u trenutku nezgode bila izvan nastave, dijete ima pravo ostvariti naknadu štete  sa police osiguranja učenika ukoliko je takva polica uplaćena, obzirom polica pokriva razdoblje od 24 sata, te nije bitno vrijeme u koje se  nezgoda dogodila.

Polica osiguranja učenika je polica dobrovoljnog osiguranja koju učenici mogu uplatiti, a za koju uobičajeno u školi početkom školske godine organizirano sakupljaju novac i suglasnost o prihvaćanju takvog osiguranja.

Kod izbora osiguravatelja za kojeg će se pojedina škola odlučiti bitno je uputiti se i pročitati Uvjete osiguranja i Tablice invaliditeta po kojima se utvrđuju posljedice ozljede – trajni invaliditet. Naime svako osiguravajuće društvo ima svoje Tablice, a razlike u ocjeni invaliditeta za istovrsnu ozljedu kod različitih osiguravajućih društava mogu biti značajne, pa se npr. za neku ozljedu kod jednog osiguravajućeg društva može dobiti naknada za invaliditet, a kod drugog osiguravajućeg društva  istovrsna ozljeda uopće nije na popisu ozljeda u Taliblici invaliditeta.

Prilikom prijave nesretnog slučaja potrebno je dostaviti: ispunjenu prijavu o nezgodi ovjerenu od strane škole, opis događaja u obliku potvrde o okolnostima nastanka nesretnog slučaja, kao i medicinsku dokumentaciju i RTG snimke, a što je sve potrebno da se  od strane osiguravajućeg društva odredi postotak trajnog invaliditeta.

Visina naknade ovisi o konačnom postotku invaliditeta koji ocjenjuje osiguravajuće društvo prema Tablici za određivanje postotka invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja, ali i o svoti na koju je polica zaključena, pa se kod većeg invaliditeta, ali i sa većih polica  isplaćuje i veća odšteta.

Ako bi osiguranje odbilo isplatiti naknadu invaliditeta mirnim putem, uz obrazloženje da ne zaostaje invaliditet, možete pokrenuti sudski postupak.

Tijekom postupka potrebno je provesti medicinsko vještačenje te  primjenom Općih i posebnih uvjeta, kao i Tablica za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedica nesretnog slučaja utvrditi da li jekod ozljeđenog djeteta zaostao invaliditet koji je osiguran tom policom.

Također sukladno čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima za prouzročenu štetu odgovara škola, obzirom da se radi o maloljetniku, povjerenom na skrb školi. Dakle ukoliko se doista radilo mokrim stepenicama tada bi u  konkretnom slučaju dijete imalo pravo i na naknadu štete od škole, odnosno od osiguravajućeg društva ukoliko je škola osigurana od odgovornosti,  jer sukladno Zakonu o obveznim odnosima odgovara za ozljedu koju je zadobilo dijete.

Ukoliko čitateljica pravo naknade štete za dijete ne uspije ostvariti u mirnom postupku, pravo može ostvarivati u sudskom postupku za koji svakako preporučamo angažirati odvjetnika.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.