Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dječaka ugrizao pas. Ima li pravo na odštetu i kakva je odgovornost vlasnika životinje?

Na temelju čega se određuje pravo na naknadu štete u ovom slučaju i u kojim situacijama vlasnik može biti "pomilovan"?

 pas ugrizao dijete

Pitanje: djeca su se igrala na ulici kada ih je napao pas, razbježali su se ali je pas uhvatio zubima njihovog dječaka za nogu i srušio. Susjed koji je vlasnik psa dotrčao je i psa udaljio. Dječak je u šoku jer ga je bez ikakvog povoda napao i ugrizao pas koji se par dana ranije također bez povodca nalazio na ulici. Pas je dječaka ugrizao na više mjesta, pa mu je pružena liječnička pomoć u Domu zdravlja, a zbog ozljeda su došli i policijski službenici uzeti izjavu. Roditelje zanima da li će vlasnik psa odgovarati i kakva su njihova prava.

Odgovor: dječak kojeg je napao pas ima pravo na naknadu štete prema Zakonu o obveznim odnosima, pa tako  kao roditelji i zakonski zastupnici imate pravo zatražiti odštetu za povredu prava na tjelesno i duševno zdravlje, a pravo se utvrđuje na način da se može tražiti odšteta za strah i bolove koje dijete trpi, za pojačane napore koje će trpjeti u budućnosti ako će nakon ugriza zaostati trajne posljedice, a također imate pravo potraživati naknadu za tuđu pomoć i njegu koja je potrebna za vrijeme liječenja, ukoliko se radilo o takvim ozljedama radi kojih je bilo potrebno mirovati. Ukoliko dječaku ostanu ožiljci na mjestu ugriza imate pravo potraživati i naknadu za zaostalo naruženje.

U svakom takvom slučaju ugriznu ranu je potrebno odmah dobro isprati sapunom i pod mlazom tekuće vode kako bi se odstranili slina i sekret, a liječnik koji bi takvu ozljedu trebao zbrinuti je specijalist epidemiolog u antirabičnoj ambulanti, jer je potrebno odlučiti o daljnjem postupku; tj. hoće li dječak biti cijepljen protiv bjesnoće i hoće li primiti imunoglobuline protiv bjesnoće. Najbolje je stoga ugriženu osobu zbrinuti u Centru za prevenciju bjesnoće Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, jer ukoliko pas nije cijepljen ugrižena osoba treba primiti injekciju protiv bjesnoće.

Prema Pravilniku o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti (NN 103/13)ako je ozljeda nastala od bijesne ili na bjesnoću sumnjive životinje, nepoznate životinje ili životinje koja je nakon 10 dana nadzora pokazala znakove bjesnoće, cijepljenje protiv bjesnoće ozlijeđenog je obvezno, kao i primjena imunoglobulina (HRIG-a)

Ozlijeđena osoba dakle ima pravo na odštetu, a visina odštete ovisi o težini ozljeda koju je zadobio.

U konkretnom slučaju radilo se o šteti koja je počinjena opasnom stvari (psom), stoga vlasnik, štetne stvari (u konkretnom slučaju vlasnik psa) odgovara za nastalu štetu po objektivnom načelu sukladno odredbi članka 1064. ZOO-a.

Vlasnik opasne stvari može se u potpunosti osloboditi predmetne odgovornosti za štetu ako dokaže da šteta potječe od nekog nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a koji se nije mogao spriječiti, izbjeći ili otkloniti, odnosno, zatim ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika ili treće osobe, koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije mogao ni izbjeći, ni otkloniti te se vlasnik djelomično oslobađa odgovornosti za štetu ako je oštećenik djelomično pridonio nastanku štete, a sve sukladno odredbi članka 1067. ZOO-a.

Vlasniku psa Ministarstvo unutarnjih poslova uručuje obavijest o počinjenom prekršaju, te se pokreće prekršajni postupak sukladno odredbama Zakona o prekršajima.

Također se o istom obavještava komunalno redarstvo pri Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo,  komunalne poslove i promet. Naime prema odredbi članka 14. stavka 1. Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama posjednik smije izvoditi psa na javne površine, te prostore i prostorije javne namjene ako je pas propisno označen i na povodcu. Prema odredbi stavka 14. stavka 2. predmetne Odluke vlasnik smije izvoditi opasnog psa na javne površine, te prostore i prostorije javne namjene samo psa koji je na povodcu, označen mikročipom i s brnjicom.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije