Pitanje: Razvedena sam 15-tak godina te je moj bivši suprug plaćao alimentaciju za sina i kćer od 2006. do 2010. godine redovno, a zatim sve manje i rjeđe. Kćer se preselila k ocu kad je imala 14 godina te je on uložio tužbu radi uzdržavanja. Sud je odredio da sam ja dužna uzdržavati kćer, a on sina, međutim nitko nikom nije ništa plaćao. Kćer trenutno studira u Italiji, gdje ima stipendiju, a zna i povremeno raditi. Sin je postao punoljetan 2018. godine i preselio s k ocu, a na jesen 2019. godine je otišao na studij u Zagreb. Od veljače 2019. g. plaćam i sinu i kćeri po 2.000,00 kuna na ime uzdržavanja, a mislim da im otac ne daje nikakve novce te da žive od stipendije i moje alimentacije. Zanima me kako se zaštititi ako me bivši suprug tuži te računaju li se iznosi koje svaki mjesec dajem djeci kao uzdržavanje? Također me zanima mora li i moj bivši suprug uzdržavati djecu?

Odgovor: Sukladno odredbama Obiteljskog zakona roditelji (oba roditelja) su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadesetšeste godine života djeteta. Nadalje punoljetno dijete koje je završilo predmetno obrazovanje, a ne može se zaposliti, roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka obrazovanja ako dijete nije navršilo dvadeset šest godina. Navedena obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta prestat će i prije isteka godine dana od prestanka obrazovanja u trenutku kad dijete navrši dvadeset i šest godina. Roditelj djeteta ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju. Smatra se da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine.

Dijete koje ima prihode dužno je pridonositi za svoje uzdržavanje, a punoljetno dijete koje prima uzdržavanje radi obrazovanja dužno je obavijestiti roditelje o redovitom ispunjavanju obveza najkasnije do 1. studenoga za svaku školsku, odnosno akademsku godinu.

Članak 306. Obiteljskog zakona propisuje da se uzdržavanje u pravilu može odrediti samo za vrijeme nakon podnošenja zahtjeva za uzdržavanje, dakle samo za buduće vrijeme. U sporu o uzdržavanju sud će utvrditi ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje. Pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud će uzeti u obzir njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju. Pri procjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzet će se u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja.

Važno je napomenuti da se za punoljetnu djecu ne primjenjuje odredba prema kojoj uzdržavanje plaća samo onaj roditelj s kojim dijete ne živi ni odredba članka 314. stavak 2. Obiteljskog zakona o minimalnim iznosima koje je dužan plaćati roditelj s kojim punoljetno "dijete" ne živi. Kad se radi o punoljetnom djetetu, vrijedi odredba članka 316. Obiteljskog zakona prema kojoj su oba roditelja, svaki prema svojim mogućnostima, dužna plaćati uzdržavanje za dijete ako dijete ne stanuje s njima i ako se ni jedno od njih svakodnevno ne skrbi o djetetu, s tim što se roditelju s kojim dijete stanuje u iznos uzdržavanja uračunavaju troškovi stanovanja.

Nadalje, potrebno je naglasiti kako je sukladno odredbama Kaznenog zakona, povreda dužnosti uzdržavanja, odnosno neplaćanje uzdržavanja predstavlja kazneno djelo za koje je propisana i kazna zatvora do jedne godine, a u slučaju povrede uzdržavanja djeteta ili osobe koje zbog starosti, bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobna za rad čak do tri godine zatvora.

U slučaju da je sud odlukom naložio da plaćanje uzdržavanja, sukladno propisima i pravnoj praksi, davatelj uzdržavanja dužan je postupati i plaćati prema istoj, dok novom sudskom odlukom nije utvrđen prestanak uzdržavanja ili je uzdržavanje smanjeno ili povećano.

Budući da ste naveli da plaćate 2.000,00 kn mjesečno i sinu i kćeri (kćeri prema sudskoj odluci morate plaćati uzdržavanje, a za sina ne postoji odluka) navedena plaćanja bi bilo poželjno pravno regulirati kako bi se utvrdilo koliko ste točno u obvezi plaćati, u kojim rokovima i sl., a zbog čega bi trebali potražiti konkretnu stručnu pomoć (npr. centra za socijalnu skrb). Ističemo da je pravo na uzdržavanje pravo djeteta, a ne pravo bivšeg supruga, pa vas u tom smislu bivši suprug ne bi mogao osnovano tužiti s obzirom na to da su djeca punoljetna i aktivno legitimirana za tužbu.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia; osobni album

obaveze-uzdrzavanja-punoljetne-djece

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.