Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Imam li pravo na otpremninu?

Koji su uvjeti za dobivanje otpremnine i na koji se način izračunava?

Pitanje: Radim već gotovo tri godine kod poslodavca u dućanu kao blagajnica, zaposlena sam na određeno vrijeme od početka radnog odnosa (produživan mi je ugovor o radu po godinu dana). Ugovor o radu mi istječe 30. 7., a poslodavac mi je nagovijestio da mi ugovor o radu neće produžiti, imam li pravo na otpremninu kada mi radni odnos prestane?

Odgovor: Prije svega potrebno je istaknuti kako je člankom 112. Zakona o radu propisano da radni odnos prestaje: 1) smrću radnika; 2) smrću poslodavca fizičke osobe ili prestankom obrta po sili zakona ili brisanjem trgovca pojedinca iz registra u skladu s posebnim propisima; 3) istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme; 4) kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore; 5) sporazumom radnika i poslodavca; 6) dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti za rad; 7) otkazom; ili 8) odlukom nadležnog suda.

Nadalje, potrebno je naglasiti kako sukladno Zakonu o radu pravo na otpremninu ostvaruje radnik kojemu poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada (radnik nema pravo na otpremninu ako mu se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika). U takvom slučaju, pravo na otpremninu se određuje u iznosu od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Naravno, ako je pravilnikom o radu poslodavca, kolektivnim ugovorom, vašim ugovorom o radu, odnosno drugim izvorom prava i obveza propisano za vas povoljnije pravo (npr. otpremnina u iznosu od 2/3 plaće po godini staža ili sl.), tada se takvo povoljnije pravo na vas primjenjuje.

U konkretnom slučaju, a primjenjujući samo odredbe Zakona o radu, istekom vašeg ugovora o radu na određeno vrijeme dana 30.7. nećete ostvariti pravo na otpremninu. Naime, pravo na otpremninu nećete ostvariti jer vam ugovor o radu prestaje istekom vremena na koje je sklopljen, a ne otkazom, zbog čega nisu ostvareni zakonski uvjeti za isplatu otpremnine.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije