Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Želite komunikativno dijete? Ovih 5 činjenica morate znati!

Socijalnu interakciju i komunikaciju s djecom važno je poticati od najranije doba. Kraj prve godine, kada dijete već počinje biti usmjereno i na druge ljude, a ne samo na najbliže, pravo je vrijeme da "ubacite u veću brzinu" i stvorite ...

 rani razvoj komunikacijskih vještina djece

Pri kraju prve godine života, dijete je smirenije, voli društvo i prijateljski je raspoloženo. Prepoznat će i socijalno odobravanje što ćete najbolje vidjeti kada počne oponašati ona ponašanja koja izazivaju smijeh. Ono sada već zna i što znači „pa-pa“, reagira na geste, izraze lica i zvukove, na „ne-ne“ a imitira i jednostavne slogove kao što je „da-da“. Voli se igrati socijalnih igara tako da Vam daje i uzima stvari, ili igru skrivača i lovice kad puže. Dijete hihoće i smije se, pa čak i vrišti od veselja; obraća pozornost na sebe kašljucanjem i povicima; s razumijevanjem reagira na svoje ime; usmjerava pogled prema imenovanim stvarima i osobama kada je pitate gdje je nešto, jako voli brbljati, oko osmog mjeseca počinje se koristiti gestama da bi dobilo što želi a pogotovo to čini s bliskim osobama; u devetom mjesecu počinje spajati različite slogove te ih uz gestikulaciju i intonaciju izgovara sa značenjem (pa-pa, am-am); zna neke geste kao simbol – rukicama pokazuje širinu za „veliko“, plješće za uspjeh…; oko jedanaestog mjeseca koristi se gestama kada nešto želi – pokazuje predmet prstom ili se glasa da bi roditelja upozorilo na nešto; a potkraj prve godine pojavljuje se i prva riječ sa značenjem; obično imenice poput tata, mama ili baka. Neko vrijeme nakon što je izgovorilo prve riječi, dijete će nastaviti sa slogovanjem i komunikacijom uporabom simboličkih gesti.

Važni zadaci za roditelje u ovom periodu:

Stvoriti osjećaj sigurnosti i povjerenja: reagirajte na plač i ostale pozive i zadovoljite djetetove potrebe s nježnošću i strpljenjem; reagirajte na svaku njegovu inicijativu za uspostavljanjem kontakta s Vama dodirom, nježnošću, govorom ili igrom

Poticati motorički i spoznajni razvoj: dobro je osigurati prostor za kretanje bez zabrana i opasnih zapreka tako da dijete može sigurno puzati; što manje ga ostavljati u krevetiću ili ogradici; osigurati različite igračke prilagođene dobi s kojima se dijete može samo igrati, što raznovrsnijih oblika i funkcija, igrati se s djetetom igranja i traženja predmeta; imati strpljenja za razvoj vještina i pokreta kod djeteta.

Poticati komunikaciju: poštujte djetetovu inicijativu u započinjanju i prekidu aktivnosti; omogućite što više govorne interakcije s bliskim osobama kroz smijeh, govor, blizinu i kontakt „oči u oči“; sve što radite ali i sve što radi popratite govorom (npr. „sada ćemo podignuti lopticu“), ponavljajte; pričajte što više i emocionalno toplo, ponavljajte slogove, dodajte nove, govorite razgovijetno, listati i čitati slikovnice i pjevati pjesmice; nadopunjavati djetetov izričaj – kada kaže „lopta“, možemo dodati „želiš li uzeti loptu?“

Pokazati ljubav: u potpunosti se posvetite djetetu kada provodite vrijeme s njim u svim dnevnim rutinama: pri kupanju, hranjenju, uspavljivanju…, a dijete će u igri tu ljubav koju je dobilo „vratiti“ svojim igračkama.

Poticati prosocijalno ponašanje: nagradite odobravanjem i ljubavlju svaki put kada Vaše dijete pokaže empatiju prema drugome, ali mu i sami budite primjer tako da pokažete kako se tješi i pomaže drugima.

Tekst: priručnik "U tvom naručju" - vodič za roditelje kroz pustolovinu prve tri godine djetetova života, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
Fotografija: Shutterstock

Najnovije

Najpopularnije