Govoriti da je jedan spol jači, bez obzira na to mislimo li pritom na muški ili ženski spol, nije zahvalno, niti je na bilo koji način to znanstveno potvrđeno. Iako živimo na prostorima gdje se muškarci smatraju jačim spolom, a žene ljepšim spolom i slično, to su više stereotipi nego potvrđene činjenice. Mnogih stereotipa nismo ni svjesni, srasli su s nama, ne preispitujemo ih, nego ih tretiramo kao provjerene istine.

Tako, ako svog sina glorificirate samo zato što je dječak, npr. dopuštate mu mangupsko ponašanje, ili svoju kćer učite da dječaci imaju prednost – ponašate se u skladu s predrasudama koje ograničavaju vašu djecu. S druge strane, razlike između muškog i ženskog spola zaista postoje, one su dokazane i mogu pomoći u razumijevanju oba spola. To ne znači da je jedan spol jači, nego da su ta dva spola, jednostavno, različita.

Posebne tablice rasta

Suvremena znanost kaže da se, na osnovi analiza električnih potencijala različitih dijelova kore velikoga mozga, sa sigurnošću može reći kojeg je spola beba i prije njenog rođenja. Također, statistički je dokazano da kao bebe dječaci više plaču od djevojčica i skloniji su alergijama i infekcijama sve do puberteta.

Pri rođenju dječaci su u prosjeku teži od djevojčica, a u prvim mjesecima na težini dobivaju više od djevojčica pa zbog toga i postoje različite tablice rasta za dječake i za djevojčice. Dječaci, u prosjeku, prohodaju od dva do tri mjeseca kasnije nego djevojčice, a progovore čak od četiri do šest mjeseci poslije njih. Sve do osme godine dječaci, u prosjeku, imaju oštriji sluh od djevojčica, ali su djevojčice, još od rođenja, osjetljivije na buku.

Snaga djevojčica

U dobi kada kreću u školu djevojčice brže i lakše prihvaćaju školske obaveze. Njihova adaptacija je brža, mogu se koncentrirati i mirno sjediti na satu dulje od dječaka. U ranom školskom uzrastu dječaci su bolji u obavljanju pojedinačnih aktivnosti nego u situacijama kad trebaju biti fokusirani na više aktivnosti istovremeno. U početku se više oslanjaju na lijevu moždanu polutku i više su usmjereni na usvajanje informacija pa su zato uspješniji od djevojčica u obavljanju logičkih zadataka.

S druge strane, u djevojčica se tijekom prve godine života razviju jače neurološke veze između lijeve i desne moždane polutke. Zahvaljujući tome, u predškolskom i mlađem školskom uzrastu djevojčice imaju bogatiji rječnik, i u području izražavanja (brže čitanje, ljepše pisanje…) „jače“ su od dječaka. Razlikuju se i po načinu razmišljanja jer je mišljenje djevojčice često „uobičajeno“, dok je mišljenje dječaka originalno, nestandardno.

Upravo zato što je način razmišljanja dječaka u ovom ranom uzrastu originalan, dječaci su bolji u nabrajanju asocijativnih riječi, u kreativnim zadacima, rješavanju različitih problemskih zadataka… No kako nisu naročito brbljavi, kreativnost i originalnost dječaka, više nego djevojčica, mogu ostati skrivene pa ih odrasle osobe u njihovoj okolini teže primjećuju.

Ujedinite suprotnosti

U igrama traganja, eksperimentiranja, istraživanja, rješavanja prostorno-opažajnih zadataka bolje rezultate će postići dječaci. S druge strane, djevojčice se više interesiraju za odnose među ljudima. One posjeduju i veću osjetljivost kože i s većom nježnošću reagiraju na dodir i maženje. Lako se zabave i u malom ograničenom prostoru jer se oslanjaju na ono što se nalazi neposredno ispred njih. Za razliku od njih, dječacima je potreban što veći prostor, manje su zaokupljeni igračkama, a više fizičkim aktivnostima (trčanje, skakanje…).

Razlike između dječaka i djevojčica vide se na svakom koraku. Osim u govoru, načinu na koji prihvaćaju i rješavaju probleme, primjećuju se čak i u crtanju. Na primjer, na crtežu svog doma dječaci će mnogo više pažnje posvetiti dvorištu, igralištu, drugim zgradama i okolini te će detaljima popuniti prostor pokraj kuće, dok će se djevojčice fokusirati na kuću, detalje kao što su zastori, cvijeće na prozorima…

Ukratko, možemo se složiti kako će, bez obzira na to imate li kćer ili sina, vaše dijete imati brojne potencijale upravo kao pripadnik svoga spola. Ipak, o vašem pristupu ovisi koliko će ono biti u prilici te svoje potencijale iskoristiti. Također, mogli biste učiniti nešto kako biste ga osposobili da se bolje snalazi u komunikaciji sa suprotnim spolom, razumijevajući njegove osobitosti.

Nastavak teksta pročitajte ovdje.

Tekst: Jelena Holcer, pedagoginja

Izvor: sensaklub.hr

Foto: Profimedia