Svake godine, drugi utorak u veljači udruženje Insafe/INHOPE uz potporu Europske komisije organizira Dan sigurnijeg Interneta kojemu je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima.

DND Opatija u sklopu obilježavanja Dana sigurnijeg Interneta, 09. veljače 2016. provest će aktivnosti kojima želi podići svijest o sigurnosnim problemima na Internetu među djecom, ali i predstaviti rezultate ankete koja je za cilj imala razvijanje programa usmjerenih na smanjenje nasilja nad i među djecom na Internetu, a kojom se željelo doznati koliko djece na uzorku od 241 djece, u dobi od 11 do 14 godina, u OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija koristi društvenu mrežu Facebook, koliko često i na koji način. Anketiranje je pokazalo da većina djece u dobi između 11 i 14 godina koristi Internet i posjeduje profil na društvenoj mreži Facebook.

Rezultati su pokazali kako roditelji ponekad postavljaju ograničenja vezana uz korištenje Interneta, ali također je zabilježen podatak da 28% djece ne može odlučiti smatra li se sposobnom prepoznati govor mržnje na Facebooku. Navedeno dovodi u sumnju zabilježene male postotke uočenog rizičnog ponašanja na Internetu. Iako je većina ispitane djece odgovorila da se ponaša odgovorno prema sebi i drugima na društvenim mrežama, određeni postotak djece se neodgovorno ponaša na društvenim mrežama.

obiljezavanje-dana-sigurnijeg-interneta-u-dnd-u-opatija

Podaci dobiveni anketiranjem pokazuju da su djeca u manjem postotku izložena rizičnom ponašanju i da postoje slučajevi neprimjerenog ponašanja na štetu svojih vršnjaka. Sugestije za daljnje razvijanje programa usmjerenih na smanjenje nasilja nad i među djecom na Internetu su usmjerene na edukaciju djece o zaštiti i primjerenom ponašanju na društvenim mrežama kao i na razvijanje sustava prijave uočenog ili pretrpljenog nasilja na društvenim mrežama. Potrebno je razvijati i programe osvješćivanja roditelja o potreb postavljanja/dogovaranja pravila s djecom kod korištenja Interneta i posebno društvene mreže Facebook čija je dobna granica za posjedovanje profila 13 godina.

Obilježavanje ovogodišnjeg Dana sigurnijeg Interneta u DND-u Opatija uključivat će i radionicu održanu s vijećnicima Dječjeg gradsko vijeća Grada Opatije na temu sigurnosti korištenja Interneta.

Više informacija o obilježavanju Dana sigurnijeg Interneta možete doznati na broj telefona 051/272-443 ili upitom na e-mail adresu dnd.opatija@gmail.com .

Tekst i foto: press