Uz sve izazove koje nosi trudnoća i radoblje postpartuma (nakon porođaja), mnoge majke će se složiti, da to vrijeme ne bi mijenjale ni za što. Čak i da im financijska situacija u obitelji dopušta da dio dopusta koristi i otac, mnoge se tog predivnog razdoblja s bebom, nipošto ne bi odrekle. I dok u Hrvatskoj možemo biti apsolutno zadovoljne zakonskim regulativama koje se tiču rodiljnog, a nešto manje zadovoljne dijelom koi se tiče roditeljskog dopusta (jer uvijek ima prostora za napredak), u nekim zemljama nije niti približno tako kao nama. 

Porodiljni dopust pravo je koje imaju majke (ali i očevi) nakon rođenja djeteta, no u svakoj je zemlji to pravo drugačije vremenski ograničeno i zakonski regluirano. Na njega imaju pravo i posvojitelji nakon posvojenja djeteta, no ni to pravo u svakoj zemlji nije jednako. Nažalost, neke zemlje ne samo da ženama ne nude mogućnost da sa svojim bebama ostanu kod kuće, već im, ako su zaposlene, slijede otkazi.

Unatoč tomu što je kod zakonski regulirano pravo na porodiljni, ne gledaju svi poslodavci blagonaklono na 'mlade' majke, a mnogi ni općenito na žene s djecom. No to je neka, sasvim druga tema. U ovoj ćemo se dotaknuti 9 zemalja u kojima roditelji nakon dolaska prinove u obitelj, imaju razne pogodnosti. Da, i Hrvatska je na popisu tih tzv. family-friendly zemalja.

1. Švedska(68 tjedana)

Švedska je jedna od najboljih zemalja za zasnovati obitelj. Trudnica može uzeti neodređeni dopust i primati 77% svoje mjesečne plaće ili zatražiti novčanu naknadu za trudnoću ako joj je posao previše naporan. Svaki roditelj k tome dobiva i 240 dana roditeljske naknade uz 77% svojih prihoda, piše na stranicama Europa.eu. Ukupno 480 dana dijeli se prema želji roditelja. No, svaki bi roditelj trebao uzeti najmanje 90 dana dopusta. Za svako sljedeće dijete roditelji dobivaju 180 dana više roditeljske naknade. Majke osim toga, mogu zatražiti roditeljsku naknadu 60 dana prije očekivanog datuma poroda.

2. Bugarska (58 tjedana)

Prema Anglo Info, nove majke u Bugarskoj imaju pravo na 58 tjedana rodiljnog dopusta na kojem primaju 90% bruto plaće. Majka otvara rodiljni dopust 45 dana prije predviđenog termina poroda, a ostatak nakon poroda. Taj iznos plaća Nacionalni fond za zdravstveno osiguranje. Međutim, da bi ostvarila to pravo, majka treba raditi najmanje 12 mjeseci prije nego što je započela koristiti dopust. Nakon završetka rodiljnog dopusta, majka može uzeti roditeljski dopust primajući 30% bruto plaće još 51 tjedan.

3. Norveška (56 tjedna)

Prema Leave Networku, norveške mame imaju pravo na 46 tjedana rodiljnog dopusta potpuno plaćenih ili 56 tjedana s 80% plaće. Ako majka rodi više od jednog djeteta, dopust se povećava za 5 tjedana potpuno plaćenog dopusta ili sedam tjedana uz 80% plaće za svako rođeno ili posvojeno dijete. Nezaposlene žene također dobivaju jednokratnu isplatu nakon rođenja ili posvojenja.

4. Hrvatska 

U Hrvatskoj se porodljni dopust dijeli na dva dijela, rodiljni i roditeljski. Rodiljni dopust započinje od 28, odnosno najranije 45 dana prije dana očekivanog poroda, te isti traje do navršenih 6 mjeseci djetetova života, od čega obvezni dio rodiljnog dopusta obuhvaća razdoblje od 28 dana prije dana očekivanog poroda do 70 dana nakon rođenja djeteta. U tom periodu trudnice/majke imaju pravo na naknadu 100% plaće (točnije, u iznosu od 100% od osnovice za naknadu plaće, bez limita), uz uvjet da su prije početka dopusta bile zaposlene 9 mjeseci neprekidno, odnosno 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godineUkoliko navedeni uvjet nije ispunjen, korisnik i dalje ima pravo na rodiljni dopust, no naknada plaće tijekom istoga iznosi 70% proračunske osnovice.

Nakon 70. dana od rođenja djeteta (znači, nakon proteka obveznog rodiljnog dopusta), majka djeteta može korištenje preostalog dijela rodiljnog dopusta (tzv. dodatni rodiljni dopust) u cijelosti ili djelomično prenijeti na oca djeteta.

Također, rodiljni dopust se uslijed ranijeg rođenja djeteta, može produžiti za onoliko dana koliko je dijete ranije rođeno.

Dodatna specifičnost nalazi se u okolnosti da se rodiljni dopust, nakon proteka njegovog obveznog dijela, može koristiti i kao pravo na rad s polovicom punoga radnog vremena.

Roditeljski dopust započinje nakon navršenih 6 mjeseci života djeteta, a može se koristiti do osme godine života djeteta. Pravo na roditeljski dopust je osobno pravo oba zaposlena ili samozaposlena roditelja, koje oni koriste u trajanju od 8 (za prvo, drugo rođeno dijete), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete).

Naknada plaće tijekom roditeljskog dopusta isplaćuje se u punom iznosu osnovice za naknadu plaće (100% od osnovice za naknadu plaće), ali ne može, za puno radno vrijeme iznositi više od 170% proračunske osnovice mjesečno. Pritom može iznositi manje ako 100% od osnovice za naknadu plaće iznosi manje od toga iznosa, s tim da nikako ne može iznositi manje od 70% proračunske osnovice. U preostalom dijelu roditeljskog dopusta (nakon proteka tih prvih 6, odnosno 8 mjeseci roditeljskog dopusta) naknada plaće iznosi 70% proračunske osnovice.

Više o ovom pravu u Hrvatskoj doznajte ovdje!

5. Estonia (20 tjedana)

Majke u Estoniji dobivaju 140 dana (70 dana prije porođaja i 70 dana nakon) potpuno plaćenog dopusta, navodi Europa.eu. Nakon 140 dana, majka dobiva dodatnih 435 dana roditeljskog dopusta, koji mogu podijeliti majka i otac. Roditeljska naknada (plaća se mjesečno) dodjeljuje se na temelju godišnjeg dohotka majke u godini koja prethodi trudnoći.

6. Danska (52 tjedna)

Nove majke u Danskoj dobivaju 4 tjedna tijekom trudnoće, a neposredno prije rođenja djeteta i 14 tjedana rodiljnog dopusta nakon rođenja. Svaka od njih je za to vrijeme u potpunosti plaćena. Nakon rodiljnog dopusta, oba roditelja dobivaju zajednički djelomično plaćeni dopust u trajanju od 32 tjedna. Svaki roditelj može produžiti ovaj dopust za 8 ili 14 tjedana. U ovom slučaju, naknade od 32 tjedna raspoređene su na produljeni period dopusta.

7. Island (42 tjedna)

Mame na Islandu dobivaju 3 mjeseca plaćenog rodiljnog dopusta i još tri mjeseca plaćenog roditeljskog dopusta, navodi Leave Network. Za oba odsustva mama dobiva 80% plaće. Otac također dobiva tromjesečni očinski dopust s primanjima u visini od 80% plaće. Samohrane mame plaćene su svih devet mjeseci dopusta u iznosu od 80% plaće. U slučaju komplikacija pri produ ili više poroda, roditelji dobivaju dodatni tromjesečni dopust koji mogu dijeliti, uz naknadu od 80% dohotka. Roditelji također imaju pravo na produženi neplaćeni roditeljski dopust od 13 tjedana.

8. Rusija (20 tjedana)

Anglo Info navodi da mame u Rusiji dobivaju 140 dana (70 dana prije i 70 dana nakon poroda) potpuno plaćenog rodiljnog dopusta. U slučaju više poroda ili komplikacija pri porodu, dopust se može produžiti na 194 dana potpuno plaćenog dopusta. Majke također mogu tražiti naknadu za majčinstvo u iznosu od 40% svoje plaće do 18 mjeseci nakon poroda. Novopečene mame mogu produžiti rodiljni dopust do 3 godine bez gubitka položaja na poslu.

9. Portugal (17 tjedana)

Zaposlene majke u Portugalu dobivaju 120 dana potpuno plaćenog rodiljnog dopusta, navodi Expatica. Za svako novo rođeno dijete majka dobiva dodatnih 30 dana. Majka može odabrati i roditeljski dopust i to na 180 dana za koje će biti plaćena 80% svojih primanja. Trudnice također imaju pravo na prenatalni obiteljski dodatak koji se isplaćuje tjedno tijekom 6 mjeseci prije poroda. 

Tekst: J. S., izvor Babygaga.com
Foto: Shutterstock