Česte su dileme roditelja zaposliti dadilju ili upisati dijete u vrtić. Sve ima svoje prednosti i nedostatke pa tako i boravak djeteta u vrtiću ili boravak s dadiljom. Kako bi vaša odluka bila lakša postavite si pitanja: "Što želim za svoje dijete? Što mi je najvažnije?“

Svakako prije same odluke važno je imati na umu individualnost svakog djeteta. Roditelji, odgojitelji i dadilje moraju  djelovati i osigurati osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta. Jer to je djetetovo pravo i potreba. Osoba koja odgaja dijete mora na adekvatan način osigurati razvoj i rast djeteta uvažavajući njegove individualne potrebe i mogućnosti. Prije same odluke važno je imati na umu sljedeće:

  • Prve tri su najvažnije

Mnoga istraživanja dokazuju da prve godine života u velikoj mjeri utječu na postignuća u odrasloj dobi. Mozak djeteta u tom se razdoblju razvija brzinom koja se neće ponoviti niti u jednom drugom razdoblju života. Dr. Pia Rebello Britto ističe: "Samo u prvih nekoliko godina života u mozgu se stvara gotovo tisuću neuoronskih veza svake sekunde! To je mnogo brže nego u bilo kojem drugom razdoblju života i zato su prve godine iznimno važne.“ Propuštene u tom razdoblju teško se nadoknađuju, stoga je iznimno važno osigurati najbolji mogući početak za svako dijete. Kako bi osigurali djetetu adekvatan razvoj važno je znati kako poticati razvoj djeteta, kako komunicirati s djetetom, što čitati djetetu, koje poticaje ponuditi itd. Ako želite detaljnije čitati o tome zašto su prve tri najvažnije preporučujem ovaj članak.

  • Cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te razvoj kompetencija

Uloga roditelja, vrtića i dadilje je pripremiti dijete za „svijet“ i životne izazove. Život i rad u suvremenom društvu zahtijevaju nova znanja, vještine, sposobnosti, vrijednosti i stavove, tj. kompetencije pojedinca. Kompetencije su više od znanja i vještina. Biti kompetentan znači biti sposoban, fleksibilan, imati autoritet i, isto tako, ne samo posjedovati određene vještine i stavove, već znati ih koristiti. To znači da treba znati djelovati u određenim situacijama i znati utjecati na promjene koje se događaju. Kompetencije se razvijaju učenjem, jer učenjem djeca stječu iskustva i usvajaju znanja.

Osam je temeljnih kompetencija za cjeloživotno obrazovanje koje je potrebno razvijati kod djeteta: komunikacija na materinskomu jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, kompetencija „učiti kako učiti“, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje. Kako djeca razvijaju kompetencije kroz igru pročitajte OVDJE.

  • Emocije su naši pokretači ili kočnice

Najvažniji je socio-emocionalni razvoj, koji je temelj za razvoj drugih razvojnih područja. To je područje razvoja koje se razvija gotovo cijelo djetinjstvo. Prve tri su najvažnije upravo zbog razvoja emocionalnog stanja djeteta. Obitelj tu ima najvažniju ulogu. Obiteljska sredina pruža djetetu toplinu, osjećaj privrženosti, ljubav, sigurnost, stabilnost, zaštitu. S druge strane, sama riječ: socio-emocionalni razvoj govori nam o dva područja, a to su socijalizacija i emocije. Socijalizaciju i socijalne vještine djeca uče kroz interakciju s okolinom, obitelji i drugom djecom. To su prilike kada dijete uči o emocijama, također razvoju strpljenja, tolerancije, empatiji, suradnji, komunikaciji, dogovoru itd.

I što odlučiti?

Možda i sad kada čitate mislite : Ah, sve to na papiru lijepo piše, ali u praksi je vrlo teško to postići. Teorija je jedno a praksa je drugo.“ Može li se to ujediniti? Zadovoljiti potrebe djeteta, osigurati adekvatan odgoj i obrazovanje u današnjem ubrzanom tempu životu? I zadovoljiti potrebe roditelja? Pruža li to vrtić ili dadilja? Cijela tajna uspješnog života je saznati što trebamo napraviti, a onda to i učiniti. Promatrajte i gledajte dijete, ono vam daje odgovore na vaša pitanja.

TekstLana Kihas, mag. praesc. educ., odgojiteljica-mentorica u DV Petar Pan, koordinatorica konferencija Mliječni zub, bloggerica; individualna savjetovanja i radionice za roditelje i odgojitelje

NE PROPUSTITE! Želite li naučiti kako pravilo i uspješno komunicirati s djetetom i graditi odnos temeljen na povjerenju i poštovanju, prijavite se na Laninu online radionica "Skrivene poruke u komunikaciji s djecom", koja će s epreko Zoom aplikacije održati 2. srpnja 2020. od 17.30 do 20 sati. Informacije i rezervacije: info@lanakihas.com ili 098 798 836.

Što ćete dobiti na radionici?

• Različite alate za komuniciranje s djetetom a da nas ono čuje i

razumije

• Načine kako motivirati dijete na suradnju i dogovor

• Primjere iz prakse i svakodnevnog života

• Savjete i odgovore na vaša pitanja

Fotografija: Shutterstock