Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Po kojoj osnovi je dopušteno 'skidati' veći iznos alimentacije s računa

Koji su sve mogući razlozi da dođe do povećanja alimentacije i morate li kao obaveznik plaćanja o povećanju te svote biti prethodno obavješteni?

Pitanje:

Poštovani, ako plaćam alimentaciju punoljetnoj kćeri (1986. g) koja se više ne školuje u iznosu od 1800 kn, a sada mi oduzimaju 2400 kn, po kojoj osnovi i moram li dobiti kakvu obavijest o tome?

Odgovor:

Poštovani,

Sukladno čl. 290 Obiteljskog zakona (NN 103/15; u nastavku ObZ), roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta. Punoljetno dijete koje zbog teške i trajne bolesti ili invaliditeta nije sposobno za rad roditelji su dužni uzdržavati dok ta nesposobnost traje.

Opće pravilo utvrđivanja visine iznosa za uzdržavanje uređeno je čl. 370 ObZ. Ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje sud će utvrditi u sporu o uzdržavanju. Pri procjenjivanju potreba uzdržavane osobe sud će uzeti u obzir njezine prihode, imovinsko stanje, sposobnost za rad, mogućnost zaposlenja, zdravstveno stanje te druge okolnosti o kojima ovisi odluka o uzdržavanju. Pri procjenjivanju mogućnosti osobe koja je dužna uzdržavati uzet će se u obzir njezino imovinsko stanje, sva njezina primanja i stvarne mogućnosti stjecanja povećane zarade, njezine vlastite potrebe i druge zakonske obveze uzdržavanja. Dijete može imati povećane materijalne potrebe ako mu je potrebna stalna pojačana skrb povezana sa zdravstvenim stanjem djeteta, što se mora uzeti u obzir prigodom određivanja uzdržavanja u parničnom postupku.

Sukladno čl. 313 ObZ, ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja koje sud utvrđuje u parničnom postupku odnose se na prihode i imovinsko stanje roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje u vrijeme kad se uzdržavanje određuje. Roditelj koji ima obvezu plaćati uzdržavanje za dijete dužan je prikazati ukupne neto prihode u koje ulaze sva stalna i privremena novčana primanja. Ako procijeni da je to potrebno, sud može od Ministarstva financija – Porezne uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane, Središnjeg registra osiguranika, Financijske agencije i drugih fizičkih i pravnih osoba zatražiti podatke kojima raspolažu uz odgovarajuću primjenu odredbi Ovršnog zakona. Kad sud utvrđuje mogućnosti roditelja koji ima obvezu plaćati uzdržavanje, dužan je osim prihoda i imovinskih prilika uzeti u obzir i sve druge mogućnosti stjecanja zarade u skladu s dobi, obrazovanjem i radnom sposobnosti roditelja. Novčane obveze roditelja obveznika uzdržavanja uzimaju se u obzir samo u iznimnim slučajevima ako traju dulje vrijeme i ako su nužne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba.

Odluku o uzdržavanju sud u parničnom postupku donosi nakon što je utvrdio ukupne materijalne potrebe djeteta i ukupne imovinske mogućnosti roditelja. Sud će pravomoćnu odluku i sudsku nagodbu o uzdržavanju djeteta dostaviti centru za socijalnu skrb prebivališta, odnosno boravišta djeteta, a sukladno čl. 317 ObZ.

Slijedom navedenog, visinu iznosa za uzdržavanje određuje sud u sporu o uzdržavanju, svojom odlukom te ste na temelju iste dužni plaćati određeni iznos. O promjeni visine iznosa uzdržavanja morate biti obaviješteni, tj. mora postojati odluka iz koje je razvidno zašto je došlo do povećanja istog. Iz Vašeg pitanja nije jasno tko Vam oduzima 2.400 kn, ali pretpostavljam da Vam ustežu od plaće te je najbolje da upitate poslodavca temeljem koje odluke je došlo do promjene u visini iznosa uzdržavanja zbog kojeg Vam se usteže od plaće više nego prije.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije

Najpopularnije