1. Pitanje:

Poštovani! Radim kao odgojitelj predškolske djece, moje dijete od 4 godine polazi skupinu u kojoj radim. Tijekom boravka na zraku dijete je palo s tobogana i izbilo tri zubića, papire za odštetu predali smo osiguravajućoj kući. Nakon izvjesnog vremena dolazi mi rješenje da je zahtjev za odštetom odbijen iz razloga što je uz dijete u trenutku ozljede bila majka bez obzira na to što sam bila na svojem radnom mjestu u redovno radno vrijeme, a dijete je polaznik vrtića. Poslala sam žalbu i čekam odgovor. Molim Vas mišljenje što dalje učiniti da zaštitim prava svog djeteta. Lijep pozdrav!

Odgovor:

U konkretnom slučaju bez obzira na činjenicu što je u trenutku nezgode kraj djeteta bila majka, odnosno odgajateljica, dijete ima pravo ostvariti naknadu štete te odgovornost vrtića proizlazi iz činjenice što upravo nadzor nad djecom spada u obavljanje registrirane djelatnosti vrtića te je ponašanje djece sastavni dio rizika posla koji obavlja vrtić.

Međutim, u konkretnom slučaju dijete ima pravo i na naknadu štete od vrtića, jer sukladno Zakonu o obveznim odnosima vrtić odgovara za ozljedu koju je zadobilo vaše dijete. Naime vrtić odgovara za ozljede koje djeca zadobiju tijekom boravka u vrtiću, te se ne može osloboditi svoje objektivne odgovornosti.

Također sukladno čl. 1045. Zakona o obveznim odnosima za prouzročenu štetu odgovara vrtić, obzirom da se radi o maloljetniku, povjerenom na skrb vrtiću.

Ukoliko čitateljica pravo naknade štete za dijete ne uspije ostvariti u mirnom postupku, pravo može ostvarivati u sudskom postupku za koji svakako preporučamo angažirati odvjetnika.

2. Pitanje: Poštovani, imao sam ozljedu na radu koja je priznata. Radim u MORH-u, kolektivno smo osigurani u jednom osiguravajućem društvu (ozljeda koljena). Nikad nisam imao problema s koljenom, sva dokumentacija je poslana, iz osiguranje sam dobio odgovor da je to kao bolest i da nemam pravo dobiti odštetu ni za bolničko liječenje pa vas molim za savjet.

Odgovor:

U konkretnom slučaju gospodin bi na odluku osiguravajućeg društva mogao pisati prigovor te na temelju cjelokupne medicinske dokumentacije te zdravstvenog kartona dokazivati kako prije predmetne ozljede nije imao istih ni sličnih ozljeda te kako je zadobivena ozljeda posljedica isključivo predmetnog ozljeđivanja, a ne bolesti.

Obzirom na zadobivene ozljede čitatelj ima pravo prijaviti nesretni slučaj jer nakon ozljede koljena može zaostati trajni invaliditet, a možete zatražiti i dobiti odštetu samo ako se radi o ozljedi, a ne bolesti. Pravo na naknadu radi bolesti može se tražiti sa druge vrste police ako je takva polica ugovorena.

Također, pravo koje ima radi ozljede na radu je pravo koje je neovisno o polici za koju postavlja upit, jer bi sa police osiguravajućeg društva mogao tražiti da je npr. pao kod kuće u dvorištu.

Konačni postotak invaliditeta određuje osiguratelj prema Tablici za određivanje postotka trajnog gubitka opće radne sposobnosti osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja. Ako neko oštećenje nije u Tablici invaliditeta predviđeno, postotak invaliditeta određuje se u skladu sa sličnim oštećenjima koja su predviđena u Tablici invaliditeta, a sukladno Općim odredbama Tablica.

Individualne sposobnosti, socijalni položaj i zanimanje odnosno profesionalne sposobnosti osiguranika ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

U sudskom postupku može realizirati pravo koje mu nije priznato, naravno uz prethodnu procjenu kompletne dokumentacije radi ocjene osnovanosti takvog zahtjeva.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia