Pitanje čitateljice:

Vraćala sam se kući s posla i stradala u sudaru kao suvozač. Poduzeće u kojem sam zaposlena ispunilo mi je Prijavu o ozljedi na radu, ali mi nezgoda nije priznata kao ozljeda na radu, jer se nisam vraćala kući na adresu na koju sam prijavljena nego tamo gdje stvarno stanujem. Ima li smisla pisati žalbu?

Odgovor:

Ako ste stradali u prometnoj nezgodi prilikom odlaska na posao ili povratka s posla do stana, i tom prilikom zadobili tjelesne ozljede i zatražili liječničku pomoć, imate pravo da vam se takva nezgoda prizna kao ozljeda na radu. Na taj način su vam priznata prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnova ozljeda na radu, glede visine naknade plaće u iznosu od 100% od osnovice za naknadu i oslobođenje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite.

Ukoliko vam Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne želi priznati nesretni slučaj kao ozljedu na radu, pa vi zbog toga ne možete ostvariti prava koja bi vam pripadala, imate pravo podnijeti žalbu. Žalba se ulaže u roku 15 dana od primitka Rješenja kojim vam nezgoda nije priznata kao ozljeda na radu.

Prema vašim navodima vjerojatno je sporno što se s posla niste vraćali na adresu na koju ste prijavljeni, već ste išli u drugom smjeru. Potrebno je dokazati na kojoj ste adresi u vrijeme zadobivanja ozljede redovito stanovali. Naime, prema Zakona o invalidskom i mirovinskom osiguranju povredom na radu smatra se povreda koja je prouzročena neposrednim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem, te povreda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva povreda uzročno vezana za obavljanje određenih poslova ili za obavljanje djelatnosti na osnovi kojih povrijeđena osoba ima svojstvo osiguranika po navedenom zakonu. Zakonom je određeno da je povreda na radu i povreda prouzročena na opisan način, koju osiguranik pretrpi na redovitom putu od stana do mjesta rada i obrnuto.

Dakle, ako imate prijavljenu adresu stanovanja na drugom mjestu od onog sa kojeg idete svaki dan na posao i nazad, morate dokazati na kojoj adresi redovito stanujete, boravite i spavate. Tijekom postupka imate pravo predložiti sve dokaze kojim će se nedvojbeno utvrditi da je adresa na kojoj stanujete ona na kojoj boravite, pa se povredom na radu mogu smatrati i ozljede nastale na redovitom putu od stana do mjesta rada. Ukoliko poduzeće prizna nesretni slučaj kao ozljedu na radu imat ćete prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu, glede visine naknade plaće u iznosu od 100% osnovice za naknadu i oslobođenje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite, novčanu naknadu za tjelesno oštećenje - ako se kod vas utvrdi postojanje tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljeda, a moći ćete ostvariti i pravo na invalidsku mirovinu ako je uzrok invalidnosti priznata ozljeda na radu. Savjetujem Vam da iskoristite sve pravne mogućnosti i upotrijebite sve pravne lijekove kako bi ostvarili svoja prava.

Odgovara: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr Trebate li besplatan pravni savjet, pišite nam na adresu urednistvo@roditelji.hr s naznakom "Za odvjetnicu". Na vaša pitanja odgovara odvjetnica Blaženka Musulin, koja se pretežno bavi područjem građanskog prava i više od 20 godina pruža stručnu pravnu pomoć fizičkim i pravnim osobama. Iza nje su godine iskustva u struci, mnoštvo riješenih parnica i završenih slučajeva, a u okviru odvjetničkog ureda Musulin radi s timom od četiri mlada pravnika. Ured zastupa pretežno fizičke osobe koje kroz neposredni kontakt s odvjetnicom iznose svoje probleme, te se svaki problem individualno prihvaća i rješava.

Foto: Profimedia