Pitanje: Ozlijeđen sam kao pješak kada sam s prijateljima u večernjim satima prelazio cestu, a u skretanju je na mene naletio automobil i udario me u desnu nogu. Prijatelji su se uspjeli izmaknuti, inače bi još netko bio ozlijeđen, a vozač je samo produžio vožnju, zastao je malo dalje, ali nije izlazio iz auta. Prijatelji su krenuli prema autu, a vozač je odjurio. Svi smo bili šokirani.

Kasnije tijekom noći noga me je sve jače boljela i natekla pa sam se javio na Hitnu. Nismo zapamtili registracijske tablice, samo marku i boju vozila, pa su nam policajci rekli da nema šanse da se vozilo pronađe. Zanima me imam li pravo na naknadu štete iako nemam podatke o vozaču niti vozilu, no imam svjedoke koji su bili sa mnom i sve vidjeli. Što ako policija vozilo ne pronađe?

Odgovor: U situaciji kada dođe do prometne nesreće, a vozač osobnog vozila koje je skrivilo nezgodu  ne ostavi podatke o sebi niti vozilu, odnosno vozilo napusti mjesto nesreće, a policija isto ne može pronaći, ozlijeđena osoba može odštetni zahtjev uputiti Hrvatskom uredu za osiguranje u Zagrebu, Martićeva 71. Naime odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,  (NN 151/05), u čl. 30. st. 1. i 2. navedeno je kako Hrvatski ured za osiguranje isplaćuje štetu nastalu uporabom nepoznatog vozila , zbog smrti, tjelesne ozljede i oštećenja zdravlja.

Pravo na naknadu štete potrebno je dokumentirati dokazom o nastanku događaja te potkrijepiti medicinskom dokumentacijom kojom se utvrđuje visina odštete.

Prilikom dolaska u bolnicu upisuje se razlog dolaska, a očigledno je čitatelj razgovarao i sa djelatnicima policije, stoga postoji evidencija događaja. Važno je naravno da je čitatelj cestu prelazio propisno, odnosno na obilježenom pješačkom prijelazu, a ukoliko se na mjestu prelaska promet regulira semaforima  da je za smjer kretanja pješaka bilo upaljeno zeleno svijetlo.

Nakon završenog liječenja podnosi se tkz. Odštetni zahtjev uz koji je potrebno priložiti kompletnu medicinsku dokumentaciju o liječenju. Nakon obrade spisa i uvida u medicinsku dokumentaciju, od strane Hrvatskog ureda za osiguranje čitatelj će dobiti pisanu ponudu za naknadu štete iznos koji ovisi o zdravstvenom stanju čitatelja, odnosno, medicinskoj dokumentaciji koju posjeduje, a iz koje se može utvrditi da je pretrpio strah od ozljeđivanja i strah za ishod liječenja, fizičke bolove radi udarca automobile u tijelo, kao i da je trpio fizičke bolove tijekom liječenja i rehabilitacije čega je uzimao analgetike. Ukoliko  kod pješaka zaostanu trajne posljedice koje će ograničavati njegove svakodnevne životne aktivnosti, tada ima pravo i na naknadu za tkz. duševne boli zbog smanjenja životne i radne aktivnosti, kao i pravo na naknadu za tuđu pomoć i njegu koja mu je bila potrebna za vrijeme mirovanja.

Ako zahtjev za naknadu štete bude odbijen moguće je pravo ostvarivati u parničnom postupku pred nadležnim sudom, u kojem slučaju je potrebno angažirati stručnu pomoć odvjetnika.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.