Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

'Više ne možemo zajedno! Kako i gdje podnijeti sporazumni zahtjev za razvodom?'

Sve o sporazumnom razvodu, pa i do kojeg se roka partneri mogu predomisliti, pojasnila je odvjetnica Blaženka Musulin

 smorazumni razvod

Razvod, kakav god bio, pa i najciviliziraniji moguću, uvijek je stres i otvara mnoga pitanja. Našu čitateljici iz Vinkovaca (podaci poznati redakciji) zanimalo je ono osnovno - otkud uopće krenuti kad partneri shvate da više ne ide zajedno. Sve o sporazumnom razvodu, pojasnila je odvjetnica Blaženka Musulin.

Obiteljski zakon (NN 103/1598/19) uređuje sporazumni razvod braka kao jedan od oblika razvoda braka. Sporazumni razvod braka pokreće se prijedlogom za razvod braka, kojeg moraju podnijeti oba bračna druga. Brak je također moguće razvesti tužbom koju podnosi jedan bračni drug.

Sud će razvesti brak ako oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma, ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni ili ako od prestanka bračne zajednice protekla godina dana.

Sukladno Zakonu o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) prijedlog za sporazumni razvod braka mora biti razumljiv i sadržavati sve ono što je potrebno da bi se u vezi s njime moglo postupati, a to su oznaka suda, ime stranaka, prebivalište odnosno boravište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika (ako ih imaju), osobni identifikacijski broj stranaka koje podnose prijedlog, predmet spora, sadržaj izjave te potpis podnositelja na kraju. Uz prijedlog bi trebalo priložiti original vjenčanog lista i presliku osobne iskaznice, a ako bračni drugovi imaju maloljetno dijete, u tom slučaju moraju priložiti original rodnog lista maloljetnog djeteta, izvješće o obveznom savjetovanju (koje ne smije biti starije od 6 mjeseci) i plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Sporazumni razvod braka je izvanparnični postupak, u kojem svaka strana snosi svoje troškove (u pravilu, uz troškove pravne pomoći, nastaju i troškovi sudske pristojbe). Međutim ako jedan od bračnih drugova odustane od prijedloga za sporazumni razvod braka, a drugi ostane pri zahtjevu da se brak razvede, takav zahtjev smatrat će se tužbom radi razvoda braka te će se postupak nastaviti sukladno odredbama koje uređuju razvod braka tužbom.

Prijedlog za sporazumni razvod se podnosi općinskom sudu na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište. Ako je u bračnim stvarima sud u Hrvatskoj nadležan zato što su bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište u Hrvatskoj, u tom slučaju je nadležan sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.

Prijedlog za sporazumni razvod braka bračni drugovi mogu povući dokle god postupak nije pravomoćno okončan.

Brak prestaje razvodom kad odluka suda o razvodu braka postane pravomoćna.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije