Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Može li se alimentacija naplatiti imovinom?

Čitateljicu je interesiralo i ima li pravo tražiti zaostatke za dijete koje se više ne školuje.

Pitanje:

Sin mi je rođen 1992 godine. Nakon rastave od 1996 godine nikada nije ništa plaćao za dijete. Dali imam pravo da tražim zaostatke za dijete koje je išlo u školu do 2018. godine. Otac ne radi, ali ima vlastitu imovinu.

Odgovor:

Zastara uzdržavanja je uređena Obiteljskim zakonom (NN br. 103/15, 98/19, u daljnjem tekstu: OBZ).

Prema OBZ-u uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece. Uzdržavanje se može odrediti: (i) sudskom odlukom, (ii) sporazumom, odnosno (iii) planom o zajedničkoj roditeljskom skrbi. Radnosposoban roditelj ne može se osloboditi dužnost uzdržavanja maloljetnogdjeteta ili punoljetnog koje se redovno školuje.

Bitno je naglasiti kako je OBZ odredio da obveza uzdržavanja punoljetnog djeteta koje polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, može trajati najdulje do njegove navršene dvadeset šeste godine, pod uvjetom da dijete uredno izvršava školske i studentske obaveza.

Prema OBZ-u, roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao za njega uzdržavanje, dužan je isplatiti naknadu za to uskraćeno uzdržavanje i to od dana nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Prema čl. 289. st. 3. OBZ-a tražbina djeteta prema roditelju koji ga nije uzdržavao zastarijeva za vrijeme od pet godina od dana nastanka obveze, dakle od dana kada je roditelj propustio platiti mjesečni iznos uzdržavanja. Stoga obzirom je obrazovanje djeteta završeno 2018.g., pod uvjetom da je uredno ispunjavalo svoje obveze, možete zahtijevati isplatu mjesečnih iznosa neplaćene alimentacije od kolovoza 2015.g. pa sve do odgovarajućeg mjeseca u 2018.g. kada je obrazovanje djeteta okončano. Smatra se da obveza uzdržavanja zastarijeva krajem mjeseca u kojem je uzdržavanje trebalo dati.

Također, čl. 172. Kaznenog zakona (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, u daljnjem tekstu: KZ) propisano je kazneno djelo povrede dužnosti uzdržavanja čiji je cilj omogućiti djetetu da ostvari svoje zakonsko pravo na uzdržavanje koje mu roditelj uskraćuje. Prema potonjem članku kazniti će kaznom zatvora do tri godine onaj koji ne uzdržava osobu koju je po zakonu dužan uzdržavati i to na način, u visini i u rokovima određenim ovršnom ispravom. Počinitelj se jedino može osloboditi kazneno odgovornosti ukoliko dokaže kako nije bio u mogućnosti plaćati uzdržavanje. Stoga, još jednu mogućnost predstavlja podnošenje kaznene prijave pred nadležnim Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske radi utvrđivanja da je došlo do počinjenja kaznenog djela iz čl. 172. KZ-a. Zastara kaznenog progona za potonje kazneno djelo nastupa nakon 10 godina.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije